DİDE-BÂN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DİDE-BÂN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DİDE-BÂN: Gözcü, bekçi, nöbetçi.

DİDE-BÂN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HALİD BİN VELİD: Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden so a Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye’de dar-ı bekaya göçerken: “Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, Devamını Oku

 • YEVM-İD DİN: Din günü, ceza günü, mâneviyat günü.(…Nasıl dünya; maddiyat ve maddî harekâtın ve amellerin günüdür. Elbette o harekâtın neticelerini ve o hizmetlerinin ücretlerini ve o maneviyatın semeratlarını, belki o fâniyat ve zailâtın bâki ve dâimî eserlerini ve âlem-i misal sinemasıyla ve fotoğrafıyla alınan umum o fâniyat ve zaillerin sahife-i amellerini gösterecek ve neşredecek bir Devamını Oku

 • ZEYN-ÜD DİN: Dinin süsü, dinin zineti. Devamını Oku

 • GIYAS-ÜD DİN: Dinin intişar etmesine yardımı dokunan kimse. Devamını Oku

 • GIYAS-ÜD DİN: Dinin intişar etmesine yardımı dokunan kimse. Devamını Oku

 • NECM-ÜD DİN: (Bizde daha çok Necmeddin şeklinde telâffuz olunur) Dinin necmi, yıldızı meâlindedir. Devamını Oku

 • İLM-İ USUL-ÜD DİN: (Bak: İlm-i Kelâm) Devamını Oku

 • SAFİYY-ÜD DİN: Dini temiz. Dini pak. Devamını Oku

 • SALAH-ÜD DİN: Salâhattin şeklinde yaygın olan bu kelime, “dine bağlı” mânasına gelir. Devamını Oku

 • ADÜVV-ÜD DİN: Din düşmanı.(Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelâl’in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibâdından ve cünudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük âciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir olsaydınız arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı nühasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz Devamını Oku

 • NİŞDE (NİŞDÂN): Talep etmek, istemek. * Söz vermek, and vermek. Devamını Oku

 • DİLDİL-KÜNÂN: İnleyenler, acı çekenler, ıztırab çekenler. Devamını Oku

 • İMAD-ÜD DİN: Dinin direği. Devamını Oku

 • DİGER-BİN: f. Başka kişilerin faydaları için fedakârlıkta bulunan kişi. Devamını Oku

 • NİZAM-ÜD DİN: (Nizameddin) Dinin nizam ve düzeni. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar