DEVRE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEVRE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEVRE: (C.: Devrât) Dönüş dönme, dönem. * Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi. * Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.

DEVRE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DEVR-İ KASIR: (Devre-i kasire) Fiz: Kısa devre. Devamını Oku

 • ANOT: yun. Pozitif elektrot. Bir elektrolitte, elektrik akımının içeri girdiği iletken uç. Devamını Oku

 • AMPUL: Fr. İçinde elektrik akımı yardımıyla ışık vermeye yarayan bir iletken bulunan, havası boşaltılmış olan cam şişe. * İçinde sıvı ilâç bulunan, ağzı kızdırılarak kapatılmış küçük şişe. Devamını Oku

 • TERKİBAT: (Terkib. C.) Terkipler. Birkaç şeyin karıştırılmasıyla meydana gelen şeyler. Devamını Oku

 • DEVR-İ ZAMAN: (Devr-i felek) Tali, kader. şans. Devamını Oku

 • DEVR-İ ZAMAN: (Devr-i felek) Tali, kader. şans. Devamını Oku

 • PARLAMENTO: İng. Millet meclisi. Milletvekillerinden meydana gelen meclis ve senatonun tamamı. Devamını Oku

 • DEVR-İ FELEK: (Bak: Devr-i zaman) Devamını Oku

 • HECE: (Hecâ) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük. * Harfleri birer birer söyleyerek okuma. Devamını Oku

 • BAST-I ZAMAN: Az zamanda çok uzun bir zaman yaşamış olmak.(Bu hakikata işareten Leyle-i Kadir gibi bir tek gece seksen küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nass-ı Kur’ân gösteriyor. Hem bu hakikata işaret eden ehl-i velâyet ve hakikat beyninde bir düstur-u muhakkak olan “bast-ı zaman” sırrı ile çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Devamını Oku

 • MÜZMİN: Eskimiş. Üzerinden zaman geçmiş. Zamanla yerleşmiş olan (hastalık). Devamını Oku

 • BANKİZ: Kutub bölgelerinde deniz suyunun donmasıyla meydana gelen buzların tamamı. Bunlar ençok Kuzey Buz Denizinde görülürler. Devamını Oku

 • KARN: Zaman, devre. * Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene. * Yüz yıllık zaman. Asır. * Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç.(Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey’et-i içtimaiye ki, “hayrul kuruni karni” hadis-i şerifi bu mânayadır. Bunda sivrilmek veya mukarenet etmek Devamını Oku

 • HİYAN: Zaman, devre. Devamını Oku

 • MÜTEHADDİS(E): (Hudus. dan) Meydana gelen, peydâ olan, meydana çıkan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar