DEVLETLÜ NECÂBETLÜ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEVLETLÜ NECÂBETLÜ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEVLETLÜ NECÂBETLÜ: Osmanlılar zamanında şehzâdeler için kullanılan bir tabirdir.

DEVLETLÜ NECÂBETLÜ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DEVLETLİ (DEVLETLÜ): f. Eskiden vezir ve müşir gibi büyük rütbeli kimselere verilen bir ünvan. Devamını Oku

 • DEVLETLÜ RE’FETLÜ: Eskiden seraskerler için kullanılan ünvan. Devamını Oku

 • DEVLETLÜ SEMÂHATLÜ: Zamanında Şeyh-ül İslâmlara verilen bir ünvan. Devamını Oku

 • BETL: Kesmek, kat’etmek. Devamını Oku

 • BETL: Kesmek, kat’etmek. Devamını Oku

 • DEVLETLÜ UTUFETLÜ: Vezirlere, müşirlere, padişah damatlarına verilen ünvan. Devamını Oku

 • İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK: Mc: “Pek süslü” yerine kullanılır bir tabirdir. Osmanlı altını iki dirhem bir çekirdek ağırlığında olduğu için bu tâbir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • HALİFE-İ MÜSLİMÎN: Yavuz Sultan Selim Han’dan so aki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. Devamını Oku

 • ERSUSA: Şeair-i İslâmiyeden olan ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan kavuk, büyük sarık. Devamını Oku

 • HASBA: Hafif tahkir yerinde kullanılan bir tabirdir. Halk dilinde “haspa” şeklinde kullanılır. Devamını Oku

 • CAMİT: Eski ve Ortaçağlarda Giresun ile Samsun arasında kalan dağlık mıntıkaya verilen ad. Osmanlılar zamanında bu kelime Canik olarak kullanılmıştır. Devamını Oku

 • GEÇER AKÇA: t. Rayiç para yerine kullanılır bir tabirdir. Bu tabir, eskiden halk arasında yapılan senetlerde, hükümet tarafından akdolunan mukavelelerde kullanılırdı. Devamını Oku

 • HİL’AT-I VEDÂ: Tar: Osmanlılar zamanında saraya misafir edilen kimselere ayrıldıkları zaman giydirilen hil’at. Devamını Oku

 • HERİFÇİOĞLU: Kızılan kimse hakkında zamir gibi kullanılan argo bir tabirdir. Devamını Oku

 • MECLİS-İ A’YÂN: Osmanlı İmparatorluğu zamanında hükümet tarafından seçilmiş olan meclis. (Bunun karşılığı, zamanımızda, senato meclisidir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar