DESTUR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DESTUR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DESTUR: f. İzin, müsaade. Şerlilerden kurtulmak için söylenen söz. * Allah'ın inayeti.

DESTUR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DESTUR (DÜSTUR): Asıl. * Kanun. * Vezir-i azam, baş vezir. Devamını Oku

 • İCAZET: İzin. Müsaade. Şehadetname. Diploma. “Olur” demek. Destur vermek. İlmî ehliyet. Reva görmek. Devamını Oku

 • DÜSTUR: f. Umumi kaide. Kanun, nizam. * Örnek, nümune * Üslub. İzin, müsaade. * Mu’teber ve mu’temed kimse. * Destur. Devamını Oku

 • İNAYET-İ RABBANİYE: Allah’ın inayeti. Devamını Oku

 • SALAVATULLAH: Allah’ın rahmet ve inayeti, kusur ve günahları aff u mağfiret etmesi. Devamını Oku

 • ELVEDA: Allah’a emânet olun. Allah’a ısmarladık (yerine söylenen bir ta’birdir). Devamını Oku

 • HAYYÂKALLAH: Allah seni yaşatsın. Allah ömrünü uzun etsin, meâlinde ve dua makamında söylenen bir tâbirdir. Devamını Oku

 • FERCE: Gamdan ve tasadan kurtulmak. * Kurtuluş. * Şiddetten kurtulmak. * Yarık, şak. * Girecek yer, medhal. * Açıklık, ferahlık. Devamını Oku

 • FEREC: Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat. * Girecek yerler. Devamını Oku

 • TEBAREKÂLLAH: “Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!” diyerek hayret taaccübü. Allah’ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm. Devamını Oku

 • TENEZZEHE: Noksan sıfatlardan uzak (meâlinde Allah C.C. için söylenen duâdandır.) Devamını Oku

 • ŞEMS-İ EZELÎ: Vâcib-ül-vücud ve ebediyyen var olan, her şeyi nurlandıran Allah (C.C.) hakkında teşbihen söylenen bir tabirdir. Devamını Oku

 • RAHMETULLÂHİ-ALEYH: “Allah’ın (C.C.) rahmeti onun üzerine olsun” meâlinde vefat etmiş müslümanlar için söylenen duâ. Devamını Oku

 • DARB-I MESEL: Misâl olarak söylenen meşhur söz. Bir hâdiseye binaen söylenen hikmetli söz. Ata sözü. Devamını Oku

 • LEFF Ü NEŞR: Edb: Bir yazı veya şiirde söz simetrisi yapma san’atıdır. Önce iki veya daha fazla kelimeyi sıralamak, so a da onlarla alâkalı şeyleri söylemek. İki çeşidi vardır;1- Leff ü Neşr-i Müretteb (Düzenli leff ü neşir) : Birinci cümlede sıralanan kelimelerle ikinci cümlede söylenen kelimelerin aynı sırayı takib etmesidir. Misâl:(Bu karışık mevcudat, dâr-ı fâniden Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar