DESİA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DESİA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DESİA: Atâ, bahşiş, hediye. * Huy, hulk, tabiat.

DESİA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NÂZİK-HULK: Yaradılışı ve tabiatı nâzik olan. Devamını Oku

 • HASEN-ÜL HULK: Huyu ve tabiatı güzel. Devamını Oku

 • HULK: Huy. Ahlâk. Tabiat. Yaratılıştan olan haslet. Seciyye. Cibilliyet. * İnsanın doğuştan veya so adan kazandığı ruhî ve zihnî hâller. Devamını Oku

 • HULKÎ: Huy ile, hulk ile alâkalı ve hulka müteallik. Devamını Oku

 • AHLAK: (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine uyması gerektiği konusunda ortak bir fikre varamadılar. Kimi menfaati, kimi saadeti, kimi de vazifeyi Devamını Oku

 • HÜSN-Ü HULK: (Hüsn-i hulk) Ahlâk güzelliği. Güzel ahlâk. Devamını Oku

 • ERMAGAN: f. Armağan, hediye. Bir kimseye bir işteki muvaffakiyetinden dolayı verilen hediye. Devamını Oku

 • ERMAGAN: f. Armağan, hediye. Bir kimseye bir işteki muvaffakiyetinden dolayı verilen hediye. Devamını Oku

 • ZADE-İ TAB’: (Zâde-i tabiat – Zâde-i hâtır) Bir kimsenin kabiliyetinden, tabiatından meydana gelen eseri. Devamını Oku

 • TABİİYYUN: Tabiatçılar. Naturalistler. “Her şeyi tabiat yapıyor” diyen, maddeye dalmış, Allah’tan (C.C.) mânen uzaklaşmış kişiler. Devamını Oku

 • CAİZE: (Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği. * Hediye, armağan, bahşiş. * Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san’at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler. Devamını Oku

 • MÜHDA: Hediye gönderilmiş, hediye verilmiş. Devamını Oku

 • SU-İ HULK: Kötü ahlâk. Dine, ahlâka yakışmayan fena ahlâklılık. Devamını Oku

 • ATEŞ-HULK: f. Sert tabiatlı, huysuz. Devamını Oku

 • DESİ’: İki omuz arasında boyun battığı yer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar