DEMCELE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEMCELE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEMCELE: (C.: Demâcil) Şişman kadın. * Huyu, hilkati güzel, iyi kadın.

DEMCELE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BEŞERİYYET: İnsanın tab’ ve hilkati ve fıtrî halleri. İnsanlık. Devamını Oku

 • MUTAHHEM: Hilkati yerli yerine tamam olup noksan olmayan. * Yuvarlak. Devamını Oku

 • BED-ÂHÛ: f. Karakteri bozuk, huyu kötü. Devamını Oku

 • BED-SİYRET: f. Ahlâksız. Ahlâkı ve huyu kötü olan. Devamını Oku

 • NİKHASLET: (Nîk-haslet) f. Ahlâkı ve huyu iyi olan. Devamını Oku

 • BED-AHLAK: f. Ahlâkı ve huyu kötü olan kimse. Devamını Oku

 • HOŞMENİŞ: f. Huyu, tabiatı iyi. Güzel huyları olan. Devamını Oku

 • HASEN-ÜL HULK: Huyu ve tabiatı güzel. Devamını Oku

 • KECHULK: Kötü huylu kimse. Huyu kötü olan kişi. Devamını Oku

 • TELEHVUK: Huyu olmadan cömertlik göstermek. Devamını Oku

 • MÜTEHALLİK: Bir huy edinen, huylanan. Huyu olmayan bir şey ile tekellüf edip o ahlâka alışan. Devamını Oku

 • DAGVE: (C.: Degavât-Degayât) Huyu yaramaz olmak, hulku çirkin olmak. Devamını Oku

 • LEVLAKE: Eğer sen olmasaydın (meâlindedir).( $ beyanında “Bu hitab zâhiren Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’a müteveccih ise de, zımnen hayata ve zevilhayata râcidir.” fıkrası, ta’dile muhtaçtır. Çünkü: Küllî hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.) hem hayatın hayatı, hem kâinatın hayatı, hem ism-i âzamın tecelli-i âzamının mazharı ve bütün ziruhların nuru ve kâinatın çekirdek-i aslîsi ve gaye-i hilkati ve meyve-i Devamını Oku

 • ENANİYET: (Enâniyyet) Benlik. Kendine güvenmek, gurur. Hodbinlik. Sadece kendine taraftarlık. Her yaptığı işi kendinden bilmek.(Gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir vechi, “Ene” dir. Evet “Ene” , zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i tuba ile, müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Şu azîm Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar