DEMAR-ÂVER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEMAR-ÂVER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEMAR-ÂVER: f. İntikam alan, müntakim. Helâk eden.

DEMAR-ÂVER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DEMAR: f. Helâk, mahv, telef, ölüm, mevt. Devamını Oku

 • KİNEHÂH: f. İntikam ve öc almak istiyen. Müntakim, kinci. Devamını Oku

 • MÜNTAKİM: (Nakm. dan) İntikam alan, öç alan, suçluya cezasını veren. Devamını Oku

 • MUNTASIR: Öç alan. İntikam alan. Devamını Oku

 • İNTİKAMCÛ: İntikam almağa çalışan, öç almak isteyen. İntikam arıyan. Devamını Oku

 • MUTAZAMMIN: İçine alan, tazammun eden. * Üstüne alan. Tazmini kabul eden. * Muhit ve müştemil olan. Devamını Oku

 • MÜLTEZİM: Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan. Devamını Oku

 • SALİB(E): Bir şeyin vücudunu veya vukuunu inkâr eden. * Kapıp götüren, zorla alan. * Alan. * Bir şeyin vücudunun olmadığını veya meydana gelmediğini söyleyip isbat eden. Devamını Oku

 • MÜSTEDÎN: (Deyn. den) Ödünç alan, borç alan, istidane eden. Devamını Oku

 • MÜTEFEVVİZ: Tefevvüz eden, uhdesine alan. * Gayr-i menkul malların tasarruf hakkını üzerine alan. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • SEKR-ÂVER: f. Sarhoş eden, sarhoşluk veren, baş döndüren. Devamını Oku

 • MÜSTEHVÎ: Hayran eden, aklını alan, istihva eden. Devamını Oku

 • EFZÛD: f. Çoğalan, artan, tekessür eden, tezayüd eden. Devamını Oku

 • MÜTTEHİZ: Alan, ittihaz eden, kabul eden, nefsine alıp kabul eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar