DEM-İ CİVÂNÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEM-İ CİVÂNÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEM-İ CİVÂNÎ: Gençlik çağı.

DEM-İ CİVÂNÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VÂCİB-ÜL VÜCUD: Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb-ı Hak.(Vâcib-ül vücuddur, yâni; O’nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni’dir. Zevali muhaldir. Tabakat-ı vücudun en râsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı vücud O’nun vücuduna nisbeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. M.) (Bak: Kıyam-ı binefsihî, Vücud) Devamını Oku

 • VÂCİBE: Yapılıp yerine getirilmesi vâcib derecesinde lüzumlu olan şey. Devamını Oku

 • VÂCİB: (Vücub. dan) (C.: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan. * Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah’ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer’an kat’i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. Devamını Oku

 • VÜCÜR: (Vicâr. C.) Arslan, ayı, kurt gibi vahşi hayvanların inleri. * Sel sularının oyduğu yerler. Devamını Oku

 • HİCİV: (Bak: Hicv) Devamını Oku

 • CÂVİD: (Câvidân, câvidâne, câvidânî) f. Sermedî, sonu olmayan, sonsuz, dâimî, lâyemut. Devamını Oku

 • ÖMR-Ü CÂVİD: Ebedî hayat. Devamını Oku

 • FÂCİA-NÜVİS: f. Acıklı ve hazin tiyatro romanı yazan kimse. Devamını Oku

 • CÂVİDÂNE: f. Câvidân, ebedi, sonsuza âit, sonsuza müteallik. Devamını Oku

 • VÂLÂCÂH: f. Mevkii yüce, rütbesi yüksek olan. Devamını Oku

 • VÂCİB-ÜL İFA: İfa edilmesi lüzumlu olan. Yapılması gerekli olan. Devamını Oku

 • VÂCİB-ÜL İFA: İfa edilmesi lüzumlu olan. Yapılması gerekli olan. Devamını Oku

 • VÜCUD-U HÂRİCÎ: Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem-i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, cismanî eşya. Devamını Oku

 • HÂB-I CÂVİD: Ebedî uyku, ölüm. Devamını Oku

 • VÂCİBÂT: (Vâcibe. C.) Yapılması lüzumlu olan şeyler. Vâcib olan şeyler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar