DELAİL-İ KALBİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DELAİL-İ KALBİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DELAİL-İ KALBİYE: Kalbe âid deliller. Kalb ile bilinen deliller.

DELAİL-İ KALBİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DELAİL-İ ZÂHİRİYE: Açık olarak zâhirde görünen deliller. Maddi deliller. Devamını Oku

 • DELAİL-İ AKLİYE: Aklı ile bulunan deliller. Akla âid deliller. Devamını Oku

 • DELAİL-İ ÂFÂKİYE: Afaka âit deliller. Kâinattaki deliller. Devamını Oku

 • DELAİL-İ NAKLİYE: Nakil yolu ile gelen deliller. (Bak: Delil-i naklî) Devamını Oku

 • DELAİL-İ ENFÜSİYE: Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) mânevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir. Devamını Oku

 • KALBÎ: İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca. Devamını Oku

 • HATIRAT-I KALB: Kalbe gelen hatıralar ve mânâlar. Devamını Oku

 • DELAİL: (Delil. C.) Deliller. Bürhanlar. İsbât vasıtaları.(… Cay-ı hayrettir ki; Resul-ü Ekrem’in (A.S.M.) mübalağasız binler vecihte, binler çeşit insan, herbiri bir tek mu’cizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelâmı ile veya yüzünü görmesiyle ve hâkezâ… birer alâmeti ile iman getirdikleri hâlde, bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren Devamını Oku

 • EMRAZ-I KALBİYE: Kalb hastalıkları.(Arkadaş! Kalb ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulum-u akliyeye tevaggul etmek nisbetindedir. Demek mânevi olan hastalıklar, insanları aklî ilimlere teşvik ve sevkeder. Ve akliyat ile iştigal eden, emraz-ı kalbiyeye mübtelâ olur!.. M.N.) Devamını Oku

 • METANET-İ KALBİYE: Kalb sağlamlığı. Devamını Oku

 • RİKKAT-İ KALB: Kalb rikkati, kalb yufkalığı. Devamını Oku

 • SEVAD-ÜL KALB: Kalbin ortasında var olduğu farzedilen kara leke. (Bak: Süveyda-ül kalb) Devamını Oku

 • KALB-İ ÂHENİN: Demir gibi metin ve sağlam olan kalb. Devamını Oku

 • SÜVEYDA-ÜL KALB: (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i idrak ve basiret olarak kabul edilir. Bir kısım âlimler de “Kalbin dahili olan akıldan Devamını Oku

 • HUZUR-U KALB: Kalb huzuru, gönül rahatlığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar