DEKELE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEKELE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEKELE: Sıvı balçık. Kuvvetleriyle gururlanıp sultanın emrine uymayan kavim.

DEKELE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DÂR-ÜL MAARİF: Sultan Mecid zamanında Valide Sultan’ın İstanbul’da Sultan Mahmud türbesi civarında yaptırmış olduğu mekteb. Devamını Oku

 • DÂR-ÜL MAARİF: Sultan Mecid zamanında Valide Sultan’ın İstanbul’da Sultan Mahmud türbesi civarında yaptırmış olduğu mekteb. Devamını Oku

 • FİHHÎR: Çok gururlanıp fahirlenen kimse. Devamını Oku

 • TEŞAVÜS: Gururlanıp gözücuyla bakmak. Devamını Oku

 • SULTAN-I MAZLUM: Mâsum, zulme uğramış sultan. (Bundan kinaye II. Abdulhamid Han’dır.) Devamını Oku

 • MAHMUDİYE: Sultan 2. Mahmud adına yapılan ve kalyon büyüklüğünde olan eski bir harp gemisi. * Sultan 1. Mahmud zamanında basılan 23 ayar altın. * Sultan 2. Mahmud zamanında basılan ve yirmibeş gümüş kuruş değerinde olan ince altın sikke. Devamını Oku

 • ASHÂB-I RESS: Kur’anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet) Devamını Oku

 • AVNİYE: Serasker Hüseyin Avni Paşa tarafından ilk olarak, daha so a da Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanında giyilen kolsuz asker kaputu. * Bir nevi yağmurluk. Devamını Oku

 • VAHDEDDİN: (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) (Bak: Vahîd) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan yegâne taburu Ayasofya Câmii etrafında sipere sokup câmiye çan takmak isteyenlere “Ateş edin” diye emir Devamını Oku

 • HANIM SULTAN: Tar: Osmanlı hanedanında “sultan” nâmı verilen İmparatorluk prenseslerinin kızlarına verilen resmi ünvan. Devamını Oku

 • SULTAN SELİM HAN: (Bak: Yavuz Sultan Selim) Devamını Oku

 • MÜTENAKIZ: Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, birbirini bozup nakzeder olan. İkinci söylediği sözü, birinci söylediği söze zıt olup uymayan. Devamını Oku

 • KANUNİ: Kanuna dâir. Kanuna ait. * Avrupavâri kanuna vesile olan Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman’ın bir nâmı. (Bak: Sultan Süleyman Han) Devamını Oku

 • GİRİT MADALYASI: Tar: Biri Sultan Aziz diğeri Sultan II.Abdülhamid devrinde olmak üzere ihdas olunan madalyalar. Her ikisinin de altun ve gümüş olmak üzere iki türlüsü vardı. Girit işinde hizmeti görünen devlet ricaline altun, ikinci derecedeki memurlarla halka, gümüş olanı verilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • ŞENAAT: Fenâlık, kötülük, alçaklık. * Cenab-ı Hakk’ın emrine muhalif hareket. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar