DEHLİZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEHLİZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEHLİZ: (C.: Dehâliz) Hol, koridor. Ev ile kapı arası.

DEHLİZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DEHL: Zamandan bir saat. * Azca nesne. Devamını Oku

 • DEHLİZ-İ CİNAN: Revak-ı uhreviye mânasında mecazî bir deyimdir. (Bak: Revâk-ı uhreviye). Devamını Oku

 • GALERİ: Fr. San’at eserinin sergilendiği salon veya koridor. * Tiyatroda seyircilere ait balkon. * Üstü örtülü uzun yer. * Yer altında açılmış uzun, dar yol. Devamını Oku

 • BEYN: Arası, arasında, aralık. İki şeyin arası. İkisinin ortası. Firkat. Ayrılık. * Burnu ve ayakları uzun karga. Devamını Oku

 • SIRAT KÖPRÜSÜ: Cennet’e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.(İ’lem Eyyühel Aziz! İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri, mâhiyyetleri mütebayin; Devamını Oku

 • DİHLİZ: (C.: Dehâliz) Ev ile kapı arası. Devamını Oku

 • VEMİZ: Bulut arasından görünen ışık. Devamını Oku

 • Zİ’BE: Eyerin ve semerin iki yanlarının arası. Devamını Oku

 • CÜRBÜZ: İnsanlar arasında fesâdçılık yapan gaddâr kişi. Devamını Oku

 • ZÂT-ÜL BEYN: İki kişi arasındaki düşmanlık. Devamını Oku

 • ZÂTÜLBEYN: (Zât-ül beyn) İki kişinin arasında olan düşmanlık. Devamını Oku

 • GARİB: (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden. * İki omuz arası. * Devenin hörgücüyle boynu arası. Devamını Oku

 • MABEYN: Ara. Aradaki şey. İki şeyin arası. * Haremle selâmlık arasındaki oda. * Padişah yakınlarının bulunduğu oda. Devamını Oku

 • ELCEZİRE: Mezopotamya. Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunan yerin adı. Bugün Irak’ın toprakları arasındadır. Devamını Oku

 • NECVA: Gizli fısıltı. İki kişi arasında fısıldamak. * Ağız koklamak. * İki kişi arasındaki sır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar