DEFTERDAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEFTERDAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEFTERDAR: Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.

DEFTERDAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MALİYE: Devletin gelir ve masraflarının idaresi. * Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire. Devamını Oku

 • DEFTERDARLIK: Eskiden maliye bakanlığı. * Şimdi vilâyetlerin mali işlerine bakan daire. Devamını Oku

 • KONDÜKTÖR: Fr. Kılavuz, memur, müdür. * Trenlerde vagon ve bilet işlerine bakan vazifeli kimse. Devamını Oku

 • NAZIR: (C.: Nüzzâr) Nazar eden, bakan. * Bir idarenin veya dairenin umur ve işlerine bakan en büyük memur. Bir işin idaresine memur reis. * Kabine azalarından herbiri. Nâzır. Vekil. Bakan. * Vâsinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere musi veya hâkim tarafından tayin olunan zat. (Ist. Fık. K.)(Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı Devamını Oku

 • MUHTESİB: (Hisab. dan) Belediye işlerine bakan memur. * Kanundan ziyâde idâri ve örfi işler için karar veren. İhtisâb ağası. (Bak: İhtisab) Devamını Oku

 • ŞEYH-ÜL İSLAM: Osmanlı Devleti zamanında din işlerine bakan ve sadrazamdan so a gelen en yüksek vazifeli şahıs. Âlimlerin reisi. Devamını Oku

 • SERAY-DAR: f. Eskiden büyük yerlerde yemek ve sofra işlerine bakan kimse. Devamını Oku

 • İBRİKDAR: Eskiden sarayda büyük devlet adamlarının konaklarında su döken ve leğen ibrik işlerine bakan kimse. Devamını Oku

 • MUBASSIR: Gözetici, bekleyici, bakıcı. * Eskiden gümrüklerde muhafaza memuru ve mektebte talebenin inzibatına bakan memur. Devamını Oku

 • AYİNEDAR: f. Ayna tutan. * Eskiden, bir büyük adamın giyinirken aynasını tutmakla vazifeli hizmetçi. * Berber. Devamını Oku

 • İHTİSAB: Hesab sorma, mes’uliyet. * İhtisab dâiresinin aldığı vergi. * Emr-i bilma’ruf nehy-i an-ilmünker vazifesi, * Ceza. * Eskiden belediye işlerine bakan memurun işi ve dâiresi. Devamını Oku

 • DİVAN: Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap. * Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer. Devamını Oku

 • ATAŞE: Fr. Elçiliklerde vazifeli memur. Devamını Oku

 • VAZİFEDÂR: (C.: Vazifedârân) f. Vazifeli, görevli. * Memur. Devamını Oku

 • MİR-AB: f. Bir kentin su işlerine bakan kişi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar