DEFTERDAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

DEFTERDAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEFTERDAR: Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.

Sponsorlu Bağlantılar

DEFTERDAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MALİYE: Devletin gelir ve masraflarının idaresi. * Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire. Devamını Oku

 • DEFTERDARLIK: Eskiden maliye bakanlığı. * Şimdi vilâyetlerin mali işlerine bakan daire. Devamını Oku

 • KONDÜKTÖR: Fr. Kılavuz, memur, müdür. * Trenlerde vagon ve bilet işlerine bakan vazifeli kimse. Devamını Oku

 • NAZIR: (C.: Nüzzâr) Nazar eden, bakan. * Bir idarenin veya dairenin umur ve işlerine bakan en büyük memur. Bir işin idaresine memur reis. * Kabine azalarından herbiri. Nâzır. Vekil. Bakan. * Vâsinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere musi veya hâkim tarafından tayin olunan zat. (Ist. Fık. K.)(Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı Devamını Oku

 • MUHTESİB: (Hisab. dan) Belediye işlerine bakan memur. * Kanundan ziyâde idâri ve örfi işler için karar veren. İhtisâb ağası. (Bak: İhtisab) Devamını Oku

 • ŞEYH-ÜL İSLAM: Osmanlı Devleti zamanında din işlerine bakan ve sadrazamdan so a gelen en yüksek vazifeli şahıs. Âlimlerin reisi. Devamını Oku

 • SERAY-DAR: f. Eskiden büyük yerlerde yemek ve sofra işlerine bakan kimse. Devamını Oku

 • İBRİKDAR: Eskiden sarayda büyük devlet adamlarının konaklarında su döken ve leğen ibrik işlerine bakan kimse. Devamını Oku

 • MUBASSIR: Gözetici, bekleyici, bakıcı. * Eskiden gümrüklerde muhafaza memuru ve mektebte talebenin inzibatına bakan memur. Devamını Oku

 • AYİNEDAR: f. Ayna tutan. * Eskiden, bir büyük adamın giyinirken aynasını tutmakla vazifeli hizmetçi. * Berber. Devamını Oku

 • İHTİSAB: Hesab sorma, mes’uliyet. * İhtisab dâiresinin aldığı vergi. * Emr-i bilma’ruf nehy-i an-ilmünker vazifesi, * Ceza. * Eskiden belediye işlerine bakan memurun işi ve dâiresi. Devamını Oku

 • DİVAN: Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap. * Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer. Devamını Oku

 • ATAŞE: Fr. Elçiliklerde vazifeli memur. Devamını Oku

 • VAZİFEDÂR: (C.: Vazifedârân) f. Vazifeli, görevli. * Memur. Devamını Oku

 • MİR-AB: f. Bir kentin su işlerine bakan kişi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar