DEDEKTİF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DEDEKTİF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DEDEKTİF: Fr. Hususi araştırma yapan, tâkib ve tarassudda bulunan polis.

DEDEKTİF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • COP: Polis ve polis görevlisi askerlerin taşıdığı, kauçuktan yapılma sopa. Devamını Oku

 • MU’TESİF: (Asf. dan) Zulüm yapan. Doğru yoldan ve adaletten ayrılıp haksızlık yapan. Devamını Oku

 • ZÂBITA: Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis. * Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ. Devamını Oku

 • FİRAŞ-I SAHİH: Fık: Nikâh ve mülk-i yemine müstenid bulunan istifraş. Mülk-i yemin, bir kimsenin temellükünde bulunan cariye demektir. Binaenaleyh bu iki şarta dayanan istifraştan, meydana gelecek çocuk, varis addolunur. Ancak, cariyeyi istifraşta husule gelen çocuğun kendisinden olduğunu müstefrişin söylemesi lâzım gelirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • FÂİL-İ MÜBAŞİR: Huk: Bir şeyi bizzat yapan kimse. Devamını Oku

 • FİTNE-CİHAN: f. Fitne koparan, fesat karıştıran, bozgunculuk yapan. Devamını Oku

 • FÂİL-İ HAKİKÎ: Bir işte hakiki te’sir sahibi. Onu hakkı ile yapan (Allah C.C.) Devamını Oku

 • FÂİL-İ HAKİKÎ: Bir işte hakiki te’sir sahibi. Onu hakkı ile yapan (Allah C.C.) Devamını Oku

 • MUHARRİF: Tahrif eden. Bozan. Silen. Hilecilik yapan. Devamını Oku

 • FÂİL: İşi yapan. Fiili işleyen. * Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir. Devamını Oku

 • FÂİL: İşi yapan. Fiili işleyen. * Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir. Devamını Oku

 • MÜKÂŞİF: (Keşf. den) Mükâşefede bulunan. Devamını Oku

 • FÜFS: Kırman dağlarında bulunan bir taife. Devamını Oku

 • MES’ELE-İ HİLÂFİYE: Hakkında ihtilaf bulunan mes’ele. (Bak: Hilâf) Devamını Oku

 • MÜTEGALLİF: Kılıflanmış. Kılıflı. Kın içinde bulunan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar