DÂHİYE-İ HARB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DÂHİYE-İ HARB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DÂHİYE-İ HARB: Çok becerikli büyük kumandan.

DÂHİYE-İ HARB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ERKÂN-I HARB: Harb için yetişmiş zâbit. Kurmay subay. * Harb işlerini idare eden kumandanlar. Harb erkânı. Devamını Oku

 • HARBİYE: Harb işlerine ait. Harb okulunun adı. Harbiye mektebi. Devamını Oku

 • ESNA-İ HARB: Ask: Savaş anı, harb sırası, ceng zamanı, muharebe esnâsı. Devamını Oku

 • BA’DEL HARB: (Ba’de-l harb) Muharebeden, harpten so a. Devamını Oku

 • İLÂN-I HARB: Savaş açma. Harb ilân etme. Devamını Oku

 • ÂLÂT-I HARBİYE: Harb âletleri, silâhlar. Devamını Oku

 • ÂLÂT-I HARBİYE: Harb âletleri, silâhlar. Devamını Oku

 • DARÜL HARB: (Dâr-ül harb) Harp yeri. Müslümanlarla gayr-i müslimler arasında sulh akdedilmemiş memleket. Kâfirlerin ve onların gayr-i islâmi hükümlerinin hâkim olduğu yer. (Bak: Şeair.) Devamını Oku

 • DÂR-ÜL HARB: (Bak: Dârülharb) Devamını Oku

 • HARB-GÂH: f. Harp meydanı, savaş alanı, muharebe yeri. Devamını Oku

 • HARBÜŞ: Yırtıcı bir kuş. * Alaca yılan. Devamını Oku

 • HARBÜZ(E): f. Karpuz, kavun. Devamını Oku

 • HARBÜZE-ZAR: Karpuz kavun bostanı. Devamını Oku

 • HARBÜZE-İ RUBAH: Ebucehil karpuzu. Devamını Oku

 • HARBÜZE-İ RUBAH: Ebucehil karpuzu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar