DAHHAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DAHHAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DAHHAK: Çok gülen. Çok gülücü. * İran'da eski tarihte yaşamış çok zâlim bir hükümdarın adı.

DAHHAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAKAN: Eski Türklerde hükümdar mânasınadır. Devamını Oku

 • HAN: f. Hükümdar. Eski Türklerde Hakan da denen devlet reisi. Devamını Oku

 • KUDEMA: (Kadim. C.) Kadimler. Eski büyükler. Eski adamlar. İleri gelen büyükler. Eski zamanda gelmiş olanlar. Devamını Oku

 • LATİN: Eski Roma civarında iken so adan genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim ismidir. * Eski Roma. * Şarkta Katolik mezhebinden olanın ismi. Devamını Oku

 • TAHT-I BELKIS: Belkıs’ın tahtı. (Çok eski mecusi Yemen padişahlarından Şerahil’in kızı Belkıs, başka kardeşi olmadığından babasının yerine Yemen’e hükümdar olmuş idi. So a Süleyman Aleyhisselâm ile evlendi. Onun mu’cizeleriyle imana geldi.) Bak: Hüdhüd, Süleyman (A.S.) Devamını Oku

 • MELÎKE: Kadın hükümdar. Hükümdar karısı. Kraliçe. Devamını Oku

 • ZÜ-L KARNEYN: İki boynuzlu. Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen ve Peygamber olup olmadığı tam bilinmeyen büyük bir hükümdar ismi. İki zülüflü yahut da şark ve garbın hakimi olduğu için böyle denilir. Eski Yemen Padişahlarından birisidir. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm zamanında bulunup Hazret-i Hızır’dan ders almıştır. Bazıları yanlış olarak bunu İskender-i Rumî ile karıştırır. İskender-i Rumî Milâddan 300 Devamını Oku

 • ZÜ-L KARNEYN: İki boynuzlu. Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen ve Peygamber olup olmadığı tam bilinmeyen büyük bir hükümdar ismi. İki zülüflü yahut da şark ve garbın hakimi olduğu için böyle denilir. Eski Yemen Padişahlarından birisidir. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm zamanında bulunup Hazret-i Hızır’dan ders almıştır. Bazıları yanlış olarak bunu İskender-i Rumî ile karıştırır. İskender-i Rumî Milâddan 300 Devamını Oku

 • KURUN-U ULÂ: Eski Roma Devleti’nin ikiye ayrılması zamanına kadar olan eski devir. İlk çağ. Devamını Oku

 • EHL-İ SALİB: f. Bayrağında salib (haç) bulunanlar. Hristiyanlar. * Osmanlılardan 209 sene evvelki tarihte Haçlı Seferlerine katılan Hristiyan Ordusu. Devamını Oku

 • NEVRUZ: f. Yeni gün. İlkbahar. Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. İranlıların yılbaşısıdır. Devamını Oku

 • ATİKIYYAT: Eski eserler. Eski devirlerden kalma eserleri, – daha ziyade tarih ve san’at bakımından- tetkik eden ilim. Arkeoloji. Devamını Oku

 • HİDMEL: Eski kaftan, eski elbise. Devamını Oku

 • DERİS: (C.: Dirsân) Eski kaftan, eski elbise. Devamını Oku

 • HADAFİL: Eski kaftanlar, eski elbiseler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar