DÂBİRET-ÜT TUYUR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DÂBİRET-ÜT TUYUR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DÂBİRET-ÜT TUYUR: Kuşların, ayakları arasındaki parmak.

DÂBİRET-ÜT TUYUR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BİNSAR: (Binsır) Serçe parmakla orta parmak arasındaki parmak. Yüzük parmağı. Devamını Oku

 • FETİYLE: Yanmış fitil ucu. * Bükülmüş ince sicim. * İki parmak arasındaki kir. Devamını Oku

 • TUYUR: (Tayr. C.) Kuşlar. Devamını Oku

 • İFCAC-I TUYUR: Kuşların cıvıldayışı. Devamını Oku

 • BEYN: Arası, arasında, aralık. İki şeyin arası. İkisinin ortası. Firkat. Ayrılık. * Burnu ve ayakları uzun karga. Devamını Oku

 • MÜHR-Ü NÜBÜVVET: Peygamberlik mühürü. Peygamberimiz Hz. Muhammedin (A.S.M.) iki omuzu arasındaki (sırtındaki) peygamberlik işareti. Devamını Oku

 • FERSAH: Uzunluk ölçüsü birimidir, iki çeşittir: Deniz fersahı: 5555 m. Kara fersahı: 4444 m. * İki şey arasındaki açıklık. * Sükun ve hareket arasındaki vakit. * Zaman. Saat. * Dâimî ve çok olup aslâ kesilmeyen şey. Devamını Oku

 • MÜŞABEHE(T): (şebeh ve şibih. den) Benzeme, benzeyiş.(Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envaı arasında aza-yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlaşılıyor ki: Bütün mütevafık ve müteşabihler, yâni birbirine benzeyen çokluk, bir Zât-ı Vâhid’in eser-i san’atıdır. M.N.) Devamını Oku

 • KITMİR: Ashab-ı Kehf’in köpeğinin adı. * Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar. Çekirdeğin arasındaki ince pürüz. * Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur. Devamını Oku

 • HÜDHÜD: Bir kuş ismi. Çavuş Kuşu veya ibibik denilir. (Peygamber Hz. Süleyman’ın (A.S.) zamanında, Hicaz ile Yemen arasındaki Sabâ nâm yerde melike olan ve güneşe tapan Belkıs ile Peygamber Süleyman Aleyhisselâm arasında muhabereye vesile olduğundan meşhur ve mübarektir.) Devamını Oku

 • PRANGA: İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir. * Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır. * Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu. Devamını Oku

 • TEFAVÜT: Farklılık. İki şey arasındaki fark. Uygunsuzluk. Tehâlüf. Devamını Oku

 • HANÎRE: (C.: Hanâyir) Parmak başlarındaki boğum. * Kadınların yün ve pamuk attıkları yay. * Kirişi olmayan yay. Devamını Oku

 • KAFF: Parmak arasına birşey gizlemek. * Ot kurutmak. Devamını Oku

 • MABEYN: Ara. Aradaki şey. İki şeyin arası. * Haremle selâmlık arasındaki oda. * Padişah yakınlarının bulunduğu oda. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar