CÜZ’İ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CÜZ’İ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CÜZ'İ: Azdan olan. Parçaya âit olan. Biraz. Pek az. Kıymetsiz. Mühim olmayan. Esasa ait olmayan. Cüz'e âit olan. Külli olmayan.

CÜZ’İ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂNİF-ÜZ ZİKR: Az önce bildirilen, biraz evvel tebliğ edilen. Devamını Oku

 • FER’Î: (Fer’iyye) Esasa âit olmayan. Kollara ve şu’belere âit ve müteallik. Devamını Oku

 • ÂDÎ: Üstünlük farkı olmayan. Kıymetsiz. * Her zamanki. * Âd kavmine âid. Devamını Oku

 • HARİCÎ: Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit. * Zorba ve âsi olan. * Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden. * Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche’ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri. (Bak: Havaric Vak’ası) Devamını Oku

 • SIFÂT-I ZÂTİYE: (Sıfât-ı lâzime – Sıfât-ı vâcibe) Allah’ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lâzım ve vâcib olan sıfatlar. * Tecvidde: Harflerin zâtından ayrılması mümkün olmayan sıfatlarıdır. (Bak: Sıfât-ı ayniye) Devamını Oku

 • CÜFT: f. Tek olmayan. Eşi olan. Çift. Devamını Oku

 • ÂCİZ: Beceriksiz. Eli ermez. Kabiliyetsiz. Gücü yetmez olan. Devamını Oku

 • CEREZ (CÜRÜZ): Suyu kesik olan. * Otsuz yer. Devamını Oku

 • CÜRD: Tüysüz, kılsız. * Cilt hastası (deve). * Tüyleri kısa olan (at). * Bitki örtüsü olmayan (arazi). * Piyâdesiz (süvâri). Devamını Oku

 • EHAFF-İ MÜCÂZÂT: Cezâların en hafif olanı. Devamını Oku

 • EL-CÜZ’Î: Man: Mânası, mefhumu başkalarına şâmil olmayan, yani tek mâlum ferde âid olan kelime. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ CÜZİYYE: Man: Hükmü, mevzuun bazı efradına şamil olan kaziye. “Bazı şeyler serttir.” gibi. Devamını Oku

 • CÂR-ÜL CÜNÜB: Yabancı kimse. Akrabadan olmayan. Devamını Oku

 • VÂCİB: (Vücub. dan) (C.: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan. * Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah’ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer’an kat’i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. Devamını Oku

 • AKS-ÜN NAKÎZ: Birbirine zıt olan iki şey. * Man: Mevzuun nakîzini yüklem; ve yüklemin nakîzini de mevzu kılmak. Misâl: “Her aklı başında olan insan Allah’ı tanır” kaziyesinden aks-ün nakîz yolu ile şu hüküm elde edilir: “Allah’ı tanımayanlar, aklı başında olmayan insanlardır.” Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar