CÜMLE-İ ŞARTİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CÜMLE-İ ŞARTİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CÜMLE-İ ŞARTİYE: (Bak: şart)

CÜMLE-İ ŞARTİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞART VE CEZA FİİLİNDEN TEREKÜB ETMİŞ CÜMLEYE ŞART VE CEZA CÜMLESİ DENİR. MESELÂ: (MEN YATLUB YECİD: Kim isterse bulur) cümlesinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ŞARTİYE: Şart ile olan. Şartlı. (Bak: Şart) Devamını Oku

 • HURUF-U ŞARTİYE: (Bak: Şart edatları) Devamını Oku

 • MÂ-İ ŞARTİYE: İki muzariyi cezmeder, şart ve cezâ mânasını ifade eder. $(Ne yazarsan, yazarım) misalinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ŞART: Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey. * Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus. * Yemin. * Hal, vaziyet. * Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümleye cezâ denir. Meselâ: “Haber verirsen, ben de gelirim” cümlesinde Devamını Oku

 • Fİ’L-İ ŞART: şart fiili. (Bak: şart) Devamını Oku

 • HIYAR-I ŞART: Âkitlerden birinin veya herbirinin akdi, muayyen bir müddet içinde fesh veya icazetle infaz edebilmek hususunda muhayyer olmasıdır. Devamını Oku

 • CEZA-ÜŞ ŞART: Şartın cevabı. Meselâ: Zeyd ayağa kalkarsa, ben de kalkarım cümlesindeki, “ben de kalkarım” ifadesi, birinci cümlenin cevabıdır. Devamını Oku

 • ŞARTİYYET: Şartlılık. Şarta bağlı olmaklık. Devamını Oku

 • ŞART EDATLARI: (Huruf-u şartiye) Bunlara “Şart isimleri” de denir. Arapçada şart mânâsını ifade eden edatlar: İn, Men, Ma, Mehmâ, Eyyü, Metâ, Eynemâ, Eyyâne, Ennâ, Haysümâ, Keyfemâ. $Bu edatlar iki fiili (şart ve ceza fiillerini) cezmederler. Şart mânâsını ifade eden edatlardan so a gelen ilk fiil, şart; ikincisi de, cevab veya ceza adını alır. İkinci fiilin Devamını Oku

 • İANE-İ CİHADİYE: Muharebe zamanında harbin icab ettirdiği fazla masrafları karşılamak ve yardım olmak için halktan alınan paralar. Miktarı, her mahallin iktidarı derecesine göre kaza ve liva üzerine merkezden tertib ve “tevzi defterleri”ne maktu’ miktar olarak konulurdu. Bu çeşit vergi ve ianeler Tanzimat’tan so a kaldırılmıştır. Devamını Oku

 • CÜMUDİYE: Büyük buz dağ. Glâsiye. Buzul. Aysberg. Devamını Oku

 • CÜMUDİYE: Büyük buz dağ. Glâsiye. Buzul. Aysberg. Devamını Oku

 • CÜMLE-İ İSMİYE: f. İsimle başlayan arabça cümle. İsim cümlesi. Devamını Oku

 • CÜMLE-İ ASABİYE: Tıb: Sinir sistemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar