CUMHUR-U NÂS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CUMHUR-U NÂS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CUMHUR-U NÂS: İnsanların ekserisi, halk kalabalığı.

CUMHUR-U NÂS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CUMHUR-U AVAM: Halk tabakası. Devamını Oku

 • CUMHUR-U MUHADDİSÎN: Hadis alimleri sınıfı. Devamını Oku

 • CUMHUR: Halk topluluğu. Hey’et, takım. Aynı kararı veya hükmü kabul edenler. * Âlimlerin çoğu, ekseriyeti. * Seçimle idare edilen devlet. * Bir yere toplanmış kum, toprak. Devamını Oku

 • CUMHUR-U ULEMÂ: Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid’attır, reddedilir. Mek.) Devamını Oku

 • CUMHUR-U ULEMÂ: Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid’attır, reddedilir. Mek.) Devamını Oku

 • CUMHURİYET: Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükûmet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç tatbik şekli vardır.1- Parlementer hükûmet: Hükûmeti meclisler karşısında bağımsız sayan şekil.2- Meclis hükûmeti: Hükûmeti meclise bağlı sayan şekil.3- Başkanlık Devamını Oku

 • CUMHUR REİSİ: Cumhuriyetle idâre olunan memleketlerde Devlet Reisi. Devamını Oku

 • CUMHUR-U MÜ’MİNÎN: İmanlılar sınıfı. Devamını Oku

 • ZANN-I KABUL-Ü CUMHUR: Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri.(Ümmeti da’vetle teşri’ edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri’ olamaz.İcma’ ile cumhurdur, sikke-i şer’i görür. Bir fikre davet etmek zann-ı kabul-ü cumhur, şart-ı evvel oluyor.Yoksa, davet bid’attır; reddedilir, ağzına tıkılır; onda daha Devamını Oku

 • MÜTEZAHİM: (C.: Mütezahimîn) (Ziham. dan) Birbirini iterek, herbirinin üstüne çıkarak biriken kalabalık. * Halkın kalabalığından sıkıntıya uğrayan. Devamını Oku

 • CUMHURİYET-PERVER: f. Cumhuriyetçi, cumhurcu. Devamını Oku

 • HÜKÛMET-İ CUMHURİYE: Cumhuriyet hükûmeti. Devamını Oku

 • ÜNAS: Halk. İnsanlar. Devamını Oku

 • HAKİYAN: (Hâki. C.) İnsanlar, nev’-i beşer, dünya halkı. Devamını Oku

 • İZDİHAM: Kalabalık bir yerde halkın çok birikmesinden meydana gelen sıkıntı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar