CUMHUR-U MÜ’MİNÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CUMHUR-U MÜ’MİNÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CUMHUR-U MÜ'MİNÎN: İmanlılar sınıfı.

CUMHUR-U MÜ’MİNÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CUMHUR-U ULEMÂ: Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid’attır, reddedilir. Mek.) Devamını Oku

 • CUMHUR-U ULEMÂ: Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid’attır, reddedilir. Mek.) Devamını Oku

 • CUMHUR-U MUHADDİSÎN: Hadis alimleri sınıfı. Devamını Oku

 • CUMHUR-U NÂS: İnsanların ekserisi, halk kalabalığı. Devamını Oku

 • ZANN-I KABUL-Ü CUMHUR: Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri.(Ümmeti da’vetle teşri’ edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri’ olamaz.İcma’ ile cumhurdur, sikke-i şer’i görür. Bir fikre davet etmek zann-ı kabul-ü cumhur, şart-ı evvel oluyor.Yoksa, davet bid’attır; reddedilir, ağzına tıkılır; onda daha Devamını Oku

 • İBRAHİM: İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen “eb”; ve cumhur demek olan “reham” kelimelerinden meydana gelmiştir. “Ebu-l cumhur” ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu mânalar Arapçada vardır. Bu da İbranilerle Arapların yakınlıklarına delildir. Devamını Oku

 • HÜKÛMET-İ CUMHURİYE: Cumhuriyet hükûmeti. Devamını Oku

 • CUMHURİYET-PERVER: f. Cumhuriyetçi, cumhurcu. Devamını Oku

 • CUMHUR-U AVAM: Halk tabakası. Devamını Oku

 • CUMHUR REİSİ: Cumhuriyetle idâre olunan memleketlerde Devlet Reisi. Devamını Oku

 • CUMHUR: Halk topluluğu. Hey’et, takım. Aynı kararı veya hükmü kabul edenler. * Âlimlerin çoğu, ekseriyeti. * Seçimle idare edilen devlet. * Bir yere toplanmış kum, toprak. Devamını Oku

 • CUMHURİYET: Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükûmet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hâkimiyetini) kullanmasına dayanan hükûmet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç tatbik şekli vardır.1- Parlementer hükûmet: Hükûmeti meclisler karşısında bağımsız sayan şekil.2- Meclis hükûmeti: Hükûmeti meclise bağlı sayan şekil.3- Başkanlık Devamını Oku

 • NEDMAN: Pişmanlık, nedâmet. Pişman olma. Pişmanlık duyma. Devamını Oku

 • CEMAHİR: (Cumhur. C.) Cumhuriyetler. Devamını Oku

 • VABESTE: f. Bağlı, mütevakkıf, olması bir şeye bağlı olan.(Bir fikre davet, cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir. M.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar