CUMHUR-U MUHADDİSÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CUMHUR-U MUHADDİSÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CUMHUR-U MUHADDİSÎN: Hadis alimleri sınıfı.

CUMHUR-U MUHADDİSÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHADDİS: Hadis ilminin bir çok usul ve füruunu bilen zât. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) hâl ve sözlerini bize nakleden ve hadis ilminin mütehassısı. Devamını Oku

 • MUHADDİSÎN: Hadis ilmiyle uğraşan eskiden gelmiş büyük ve kâmil zâtlar. Peygamberimizin (A.S.M.) sözünü işiterek bildirenler. (Bak: Hâfız) Devamını Oku

 • MUHADDİSÎN-İ MUHADDESÛN: Allah tarafından kendilerine ilham olunan muhaddisler. Devamını Oku

 • CUMHUR-U NÂS: İnsanların ekserisi, halk kalabalığı. Devamını Oku

 • CUMHUR-U ULEMÂ: Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid’attır, reddedilir. Mek.) Devamını Oku

 • CUMHUR-U ULEMÂ: Âlimler cemaatı. Âlimler sınıfı. (Bir fikre dâvet cumhur-u ulemânın kabulüne vâbestedir, yoksa dâvet bid’attır, reddedilir. Mek.) Devamını Oku

 • CUMHUR REİSİ: Cumhuriyetle idâre olunan memleketlerde Devlet Reisi. Devamını Oku

 • MUHADDİR(E): Uyuşturucu ilâç. Devamını Oku

 • CUMHUR-U MÜ’MİNÎN: İmanlılar sınıfı. Devamını Oku

 • MUHADDİRAT: (Muhaddire. C.) Uyuşturucu ilâçlar. Devamını Oku

 • MUHADDİR: Şişiren, kabartan. Devamını Oku

 • ZANN-I KABUL-Ü CUMHUR: Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri.(Ümmeti da’vetle teşri’ edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri’ olamaz.İcma’ ile cumhurdur, sikke-i şer’i görür. Bir fikre davet etmek zann-ı kabul-ü cumhur, şart-ı evvel oluyor.Yoksa, davet bid’attır; reddedilir, ağzına tıkılır; onda daha Devamını Oku

 • İLM-İ HADİS: (İlm-i Rivayet – İlm-i Ahbâr – İlm-i Âsâr) Resulüllah’ın (A.S.M.) akvâli (sözleri), ef’ali ve hallerine dâir ilimdir. Ehl-i hadis ıstılahında; tarihe ve siyere dâir hadis-i şeriflere bazan İlm-i Hadis-ül Halk, bazan da Sîre (Sîret) tabir edilir. (Bak: Hadis) Devamını Oku

 • İBN-İ TEYMİYE: (Hi: 661-728) Diğer adı Ahmed bin Abdülhalim Harranî’dir. Hanbelî fıkıh ve hadis âlimi olarak bilinir. Bazı mes’elelerde ifrata kaydığından cumhur-u ulemaca hüsn-ü kabul görmemiştir. Devamını Oku

 • MUHADDİD: Keskinleştirici, bileyici. * Sınırlıyan, sınırını tâyin eden. Tahdid eden. Hududlandıran. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar