CONTA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CONTA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CONTA: Birbirinin üzerine kapanan iki madeni parça arasında, açıklık kalmamasını te'min etmek için konulan karton, kösele, lâstik vs. şey.

CONTA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜLZİME: Masa üzerine konulan kâğıtların uçup dağılmasını önlemek için üzerine konulan bir âlet. Devamını Oku

 • FOYA: İtl. Gizli oyun, hile. Göz boyacılığı, sahtekârlık. * Elmasların yuvalarında yatağına konulan ince madeni yaprak. Devamını Oku

 • CE’VET: Kıtlık. * Bir şeyin üzerine örtülen. * Üzerine tencere konulan örtü. * Çömlek. Devamını Oku

 • MÜTEVASİB: Birbirinin üzerine sıçrayan. Devamını Oku

 • MÜTEZAHİF: (C.: Mütezahifîn) Harpte birbirinin üzerine yürüyüp çatan. Devamını Oku

 • MUNASSAB: (Nasb. dan) Birbirinin üzerine tertiplenmiş olan. Devamını Oku

 • TERAKÜB: Birbirine bağlanıp kenetlenme. * Birbirinin üzerine binme. Devamını Oku

 • MAHMEL: Üzerine yük konulan şey. Devamını Oku

 • FEHÎRE: İçine kızmış taşlar bırakarak kaynatılan ve üzerine un konulan ayran. Devamını Oku

 • NAZAD: (C.: Enzâd) şeref. * Üzerine herhangi bir şey konulan yüksekçe yer. Devamını Oku

 • İSTİSFA: Madeni eritip tasfiye etmek, hâlisini almak. Devamını Oku

 • SIRAT KÖPRÜSÜ: Cennet’e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.(İ’lem Eyyühel Aziz! İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri, mâhiyyetleri mütebayin; Devamını Oku

 • HEVADİC: (Hevdec. C.) Kadınların binip oturmaları için devenin üzerine konulan küçük mahfeler. Devamını Oku

 • İSTİKÂNE: (İstikânet) Alçaklık etmek. * Zillet ve meskenet göstermek. * Tevazu göstermek. Devamını Oku

 • ARKA: Çadıra diktikleri direk. * Duvar içinde kerpiç ve taş arasına konulan ağaç. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar