CİRET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CİRET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CİRET: Komşuluk.

CİRET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CİVARİYYET: Komşuluk, yakınlık, aynı civarda oluş. Devamını Oku

 • CÜVAR: (Civâr) Yakınlık. Komşuluk. * Himâyet, korumak. * Riâyet. * Süt emen deve yavrusu. * Karga sesi. * Öküz avazı. Devamını Oku

 • NEŞABET: Okçuluk san’atı. Devamını Oku

 • KAVİSNAME: f. Okçular ve okçuluk hakkında yazılan eser. Devamını Oku

 • MÜCAVERET: Komşuluk, yakınlık. * Mescidde itikâfa çekilmek. Devamını Oku

 • ARÂ: Mıntıka, bölge. * Komşuluk. * Avlu. * Çıplaklık. * Geniş, çıplak arazi. Devamını Oku

 • NEBALE(T): Zekâ, fazilet ve neciblik sâhibi olmak. * Büyüklük, azamet. * İyi olmak. * Cömertlik, elaçıklık. * Okçu, ok yapıp satan. Okçuluk. Devamını Oku

 • FETİŞİZM: Fr. Küçük putlara ve heykellere tapma âdeti. Putçuluk. Kadın resimlerine veya heykellere fazlaca sevgi beslemek hastalığı. Devamını Oku

 • KILAVUZ: Yol gösteren, rehber. * Vapurlara yol gösteren. * Bazı hayvan katarlarının önüne düşüp, onları sevkeden hayvan. * Eskiden evlenme işlerine vasıtalık eden kadınlar. * Düşman hakkında mâlumât edinmek için ordu hizmetinde kullanılan kişiler. * Okçuluk müsabakalarında ilk atılan ok. Devamını Oku

 • CEMAAT: Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük. * Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali. * Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbirine bağlı insan topluluğu. Devamını Oku

 • BERÂY-I TİCÂRET: Ticâret için. Ticâret maksadı ile. Devamını Oku

 • AŞİRET: Kabile, oymak, göçebe halinde yaşıyan ekseri bir soydan gelen cemaat. Yakın akraba, âile. Devamını Oku

 • İĞRETİ: t. Ödünç, borç, kendi malı olmayan. Yerli ve sabit olmayan, muallak gibi duran. * Muvakkat, bağlı bulunmayan, geçici. * Fıtrî olmayan, sahte, sun’î. Devamını Oku

 • İŞRET: İçki. Alkollü meşrubat. * İçki içme. Alkollü içki kullanma. Devamını Oku

 • BASİRET: Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Ferâset. İm’ân-ı dikkat. * İbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet. * Bir evin iki tarafının arası. * Yer üstündeki kan. (Bak: Süveydâ-i kalb) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar