CİNAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CİNAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CİNAN: (Cennet. C.) Cennetler.

CİNAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DÂR-I CİNAN: f. Cennet yurtları. Cennetler. Devamını Oku

 • CENNÂT: (Cennet. C.) Cennetler. Devamını Oku

 • BESATİN-İ CİNAN: Cennet bostanları. Cennet bahçeleri. Devamını Oku

 • KUSUR-İ CİNAN: Cennet’teki köşkler. Devamını Oku

 • FERADÎS: (Firdevs. C.) Cennetler, firdevsler. * Bahçeler. Devamını Oku

 • CENNETMEKÂN: “Yeri cennet olası, makamı cennet olan” meâlinde olup, vefat eden makbul ve sâlih kimselere hürmeten söylenir. Devamını Oku

 • VİLDAN: (Velid. C.) Çocuklar. * Kullar. Köleler.(Kur’an-ı Hakîm’de $ sırrı ve meâli şudur ki: Mü’minlerin kabl-el-büluğ vefat eden evlâdları, Cennet’te ebedî, sevimli, Cennet’e lâyık bir surette dâimî çocuk kalacaklarını.. ve Cennet’e giden peder ve vâlidelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını.. ve çocuk sevmek ve evlâd okşamak gibi en lâtif bir zevki, ebeveynine te’mine medar olacaklarını.. Devamını Oku

 • CENNÂT-I ADN: Adn cennetleri. Hulûd üzere ikamet ve temekkün edilen cennetler. (Kamus Tercümesi.) Devamını Oku

 • TESNİM: Hörgüçleyerek yukarı yükseltmek, terfi etmek mânasına masdar olup, yükseklik mânasıyla Cennet çeşmelerinden bir çeşmenin ismidir. İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre Cennet meşrubatının en yükseğidir. (E.T.) Devamını Oku

 • RÜ’YETULLAH: Cennet’te mü’minlerin Allah’ı görmeleri.(Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun? Ve nereye sevk olunuyorsun? Dünyanın bin sene mes’udane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü’yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelâl’in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Mübtelâ ve meftun ve müştak olduğunuz mecazî Devamını Oku

 • KEVSER: Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ’ ve onların iyilikleri, hayırları. * Bereket. * Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey. * Pek çok hayır. Hikmet, ilim. Kur’an, İslâm, tevhid. İlm-i Ledün. Ma’rifetullah. * Cennet ırmaklarının kaynakları. * Cennet’te bir havuz veya nehir. Devamını Oku

 • CÂ-Yİ BEHİŞTÎ: Cennet gibi yer. Devamını Oku

 • ASHÂB-I CENNET: Cennet ehli. Cennetlik olanlar, Cennetlik oldukları ümid edilenler veya cennete gidecekleri müjdelenmiş olanlar. (Bak: Aşere-i Mübeşşere) Devamını Oku

 • CENNET-ÂSÂ: Cennet gibi. Devamını Oku

 • KASR-I CENNET: Cennet köşkü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar