CEZL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CEZL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CEZL: Kalın odun. Tomruk. * Sağlam. Metin. * Güzel ve muhkem fikir. * Rekik olmayıp doğru ve dürüst olan söz veya kelime. * Kâmil, dirayet sahibi, akıllı ve olgun adam.

CEZL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUHKEMAT-I KUR’ANİYYE: Mânası açık ve te’vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te’vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya kıssaları (Ekasis-i enbiya) gibi. Devamını Oku

 • TAKDİRÎ: Kaderden olan. Takdir-i İlâhîye ait ve müteallik olan. * İtibarî. * Farazî. * Gr: Yazılı olmayıp var bilinen mâna veya kelime. (Bak: Mukadder) Devamını Oku

 • CİZL: (C.: Cüzul-Eczâl) Büyük odun ağacının kökü, tomruk. Devamını Oku

 • MÜFRED: (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan. * Basit, mürekkeb olmayan. * Gr: Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye olmayan. * Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit. Devamını Oku

 • URVET-ÜL VÜSKA: Sağlam kulp. Metin ve muhkem olan tutulacak şey. * İslâmiyet. * Kur’an-ı Kerim. Devamını Oku

 • MUHKEM: Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış. * Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz. Devamını Oku

 • MÜŞEYYED: Yüksek ve sağlam, metin yapılı, muhkem. Devamını Oku

 • MESAJ: Fr. Sözle veya yazı ile gönderilen haber. * Bir devlet adamının veya makam sahibi şahsiyetin, diğer bir şahsiyete veya cemaate gönderdiği yazılı haber. Devamını Oku

 • ZIDDİYET: Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu. Devamını Oku

 • UNAYİL: (C.: Anâyil) Berk, metin, sağlam, dayanıklı, muhkem. Devamını Oku

 • EMTEN: Pek metin, çok dayanıklı, en sağlam, fazlaca muhkem. Devamını Oku

 • EDAT: Sebep. Âlet. Avadanlık. * Gr: Kendi başına mâna ifade etmeyip, kelime veya fiillerle birlikte mâna ifade eden kelime veya harf. İsim ile fiilden gayri kelime. Devamını Oku

 • RASANET: Sağlamlık, dayanıklık. * Sabit, muhkem, metin. Devamını Oku

 • SEDİD: Doğru. Yanlış ve yalan olmayan. * Müstakil. * Muhkem. Metin. Devamını Oku

 • SÂHİB-İ KEMÂL: Kemal sahibi, olgun insan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar