CEVAZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CEVAZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CEVAZ: Müsaadeli. Ruhsat, izin. Câiz olma. * Yol, tarik ve meslek.

CEVAZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CEVAZ-I ŞER’Î: Şer’an câiz olma. Şeriatça yasak olmayan husus. Devamını Oku

 • CEVAZİNC: Nilüfer çiçeği. Devamını Oku

 • CEVAZİNC: Nilüfer çiçeği. Devamını Oku

 • TERAHHUS: İzinli ve müsaadeli olma. Ruhsat bulma. * Ucuzlama. Devamını Oku

 • RUHSAT: (C.: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade. * Genişlik. * Kolaylık. * Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru’ kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku’ bulan ikraha mebni, birisinin malını itlaf etmek de bu kabildendir ki, bu halde bu itlaf hakkında bir ruhsat-ı şer’iyye bulunmuş olur. Devamını Oku

 • TEZKERE: (Tezkire) Pusula. * Herhangi bir iş için izin verildiğini bildirmek üzere alınan resmî vesika. * Bazı meslek sahipleri için yazılan, o şahsın şahsî ve meslekî durumu hakkında bilgi. Biyografi. Devamını Oku

 • MESAG: Açlık. * Geçmesi kolay olan. * İtibar, değer. * İzin. Müsaade. Ruhsat, cevaz. Devamını Oku

 • MÜCEVVEZ: (Cevaz. dan) Câiz görülüp izin verilmiş. Devamını Oku

 • RUHSATİYYE: San’at veya ticaret için verilen izin kâğıdı. Devamını Oku

 • RUHSATİYYE: San’at veya ticaret için verilen izin kâğıdı. Devamını Oku

 • MESAG-İ KANUNÎ: Kanunen izin ve ruhsat verilmiş. Devamını Oku

 • ŞAKİLE: Yol. Tarik. Meslek. * Yaradılış. Tıynet. Seciye. Mizac. Bir kimsenin yaratılışının temel hususiyeti. Devamını Oku

 • TECEVVÜZ: (C.: Tecevvüzât) (Cevaz. dan) Sözü mecaz olarak söyleme. * Caiz olmayanı caiz görme. Cevaz verip yapılmasını uygun görme. Devamını Oku

 • MAHREC: Çıkacak yer. * Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer. * Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda) * Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.) * Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye vesile-i irtika addolunan bir rütbe. * Mevleviyet. * Dahilde çıkarılan mahsulât ve emtianın sarfı Devamını Oku

 • MESLEK-İ MÜTEASSİFE: Sapık meslek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar