CERS (CİRS) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CERS (CİRS) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CERS (CİRS): Gizli ses. * Arının ağaçtan ve çiçeklerden emmesi. * Bir miktar zaman.

CERS (CİRS) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İANE-İ CİHADİYE: Muharebe zamanında harbin icab ettirdiği fazla masrafları karşılamak ve yardım olmak için halktan alınan paralar. Miktarı, her mahallin iktidarı derecesine göre kaza ve liva üzerine merkezden tertib ve “tevzi defterleri”ne maktu’ miktar olarak konulurdu. Bu çeşit vergi ve ianeler Tanzimat’tan so a kaldırılmıştır. Devamını Oku

 • DOZ: Kim: Bir maddenin bir karışıma girmesi gereken muayyen miktarı. * Tıb: Bir hastaya bir defada veya bir günde verilecek ilâç miktarı. * Ölçü, miktar. Devamını Oku

 • İRTİZA-İ SABİ: Çocuğun süt emmesi. Devamını Oku

 • CİRS: Temel, kök, menşe, kaynak, menba. Devamını Oku

 • CEHABİZE: Hakikatlerden, gerçeklerden haberi olanlar. Devamını Oku

 • MEKTUM: Gizli. Saklı. Gizli kalmış. * Hükümetten gizli tutulan. Devamını Oku

 • SERİRE: (C.: Serâir) Gizli şey, gizli sır. Gizli hal veya fikir. * Yatak. Devamını Oku

 • CÜRRE: Cesur, cesaretli, cür’etkâr, cür’et-yâb, yiğit, delikanlı, gözüpek, atılgan. * Uçan her çeşit kuşun erkeği. * Bir zira’ miktarı ağaç. (Ağacın başında bir küfe, ortasında bir ipi olup onunla geyik avlarlar.) Devamını Oku

 • KADR: İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına. Devamını Oku

 • KONTENJAN: Fr. Alâkalıların her birine düşen miktar veya yer. Pay miktarı. Devamını Oku

 • MUKANNEN: (Kanun. dan) Muntazam. Tertibli. * Kanun ile vâcib ve mukarrer olan. * Zaman ve miktarı hiç şaşmayan. Tertibe dahil olarak kararlaşmış olan. Devamını Oku

 • MUKANNEN: (Kanun. dan) Muntazam. Tertibli. * Kanun ile vâcib ve mukarrer olan. * Zaman ve miktarı hiç şaşmayan. Tertibe dahil olarak kararlaşmış olan. Devamını Oku

 • VÂHİD-İ KIYASÎ: Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun “vâhid-i kıyasîsi” metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir. Devamını Oku

 • CESSAS: Gizli şeyleri araştıran, gizli şeylere merak eden. Tecessüs sâhibi. Devamını Oku

 • HALVETHANE: f. Gizli ibadet yeri. * Gizli konuşup görüşmeye mahsus yer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar