CERR-İ MAGNEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CERR-İ MAGNEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CERR-İ MAGNEM: Menfaat celbetmek.

CERR-İ MAGNEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAGNEM: (C.: Maganim) Ganimet. Harpte düşmandan ele geçirilen mal. Devamını Oku

 • MİCERR: Gem çenberi. * Matkap kayışı. Devamını Oku

 • MÜCERRİB: Tecrübe eden. Deneyen. Sınayan. Devamını Oku

 • ÂLET-İ CERRÂHİYE: Cerrahların, yaraları tedaviye çalışan doktorların kullandıkları edevat, takım. Devamını Oku

 • CERR: Kendine doğru çekmek. Çekmek. Cezb. * Para almak. * Uçurum. * Kale hendeği. Devamını Oku

 • MÜCERRİBÂN: (Mücerribîn) (Mücerrib. C.) Deneyenler, sınayanlar, tecrübe edenler. Devamını Oku

 • HARF-İ CERR: Gr: Kelimenin sonunu esre ile (i diye) okutan harf. Bunlar arabçada şu şekil altında toplanmıştır. $ (Vav-ı kasem), (Ta-yı kasem) Devamını Oku

 • FÎ: Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta’lil için, isti’lâ için ve yine harf-i cerr olan “bâ, ilâ, min, maa” harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef’ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te’kid mânası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fî) : “İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dâir, mütedair, beherine ve herbirine” mânalarına gelir. Devamını Oku

 • SEVDA-İ MENFAAT: Menfaat hevesi. Devamını Oku

 • İCTİLAB: Celbetmek, çekmek. Devamını Oku

 • İCTİLAB: Celbetmek, çekmek. Devamını Oku

 • MAGANİM: (Magnem. C.) Ganimetler. Düşmandan ele geçirilen mallar. Devamını Oku

 • MAGANİM: (Magnem. C.) Ganimetler. Düşmandan ele geçirilen mallar. Devamını Oku

 • MAGANİM: (Magnem. C.) Ganimetler. Düşmandan ele geçirilen mallar. Devamını Oku

 • VEHELÜMME CERRA: (Bak: Helümme cerrâ) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar