CERENG Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CERENG kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CERENG: f. Kılıç veya topuzun çarpmasından çıkan ses. Zil veya çan sesi.

CERENG ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KA’KAA: Silâh çatırtısı. Kılınç veya süngü gibi silâhların birbirine çarpmasından çıkan ses. Devamını Oku

 • İŞARET-İ ÂLİYE: Tar: Şeyh-ül islâm, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı. * Sadaret makamından çıkan emirler. Devamını Oku

 • HEMHEME: Rüzgârın esmesi ile ağaç yapraklarından çıkan sesler. * Aslan bağırması. * Deve sesi. Devamını Oku

 • MERGUL: (Mergule) Kıvrılmış veya bükülmüş saç. Kıvırcık saç. * Ahenkli ses. * Kuş sesi. Devamını Oku

 • ŞİR’A: (Şeria-Meşrea) Lügat mânası, bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol demektir. Bunda insanların, hayat-ı ebediye ve saadet-i hakikiyeye vusulü için Allah’ın vaz’ u teklif ettiği ahkâm-ı mahsusaya ve mezheb-i müstakime bil’istiare ıtlak edilmiştir ki, din demektir. Ya kapalı bir şeyi yarıp açmak ve beyan etmek mânasına şer’ Devamını Oku

 • VAKVAKA: Kurbağa, tavuk, kuş sesi veya köpek havlaması. Devamını Oku

 • İSTİNABE: Niyabet istemek. * Huk: Başka bir tarafta görülen bir muhakeme için, şahid veya maznunun yazılı ifadesinin alınması. Muhakemenin icab ettirdiği muameleleri yapması için bir mahkeme tarafından başka bir mahkemeye veya kendi âzâsından birisine salâhiyet verilmesi. Devamını Oku

 • NAİK: Karga ötüşü veya horoz sesi. * Çobanın koyuna bağırması. Devamını Oku

 • TEŞEMMÜS: (Şems. den) Güneşleme, güneşe çıkma. * Güneş çarpması. Devamını Oku

 • LAMME: Cin çarpması. Çarpıklık. * Yaramaz nesne. Devamını Oku

 • ISTIDAM: İki şeyin birbirine şiddetli çarpması. Devamını Oku

 • SARSARA: Doğan sesi. * Horoz sesi. Devamını Oku

 • TASFİK-İ ESNAN: Soğuktan dişlerin birbirine çarpması. Devamını Oku

 • LİSANS: Fr. Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. * Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. * Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. * İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak muayyen bir nizama bağlanmış malların ithal veya ihracı için idare tarafından verilen müsaade. Devamını Oku

 • MÜBARAT: Bir kimsenin iş ortağından veya karısından, anlaşarak ayrılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar