ÇEP Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÇEP kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÇEP: f. Sol, yanlış, falso.

ÇEP ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEANNİTÂNE: f. Yanlış arayana, yanlışlıklar çıkarmaya uğraşana yakışır surette. Devamını Oku

 • GALAT-NÜVİS: f. Yalan yanlış yazan, yanlış tesbit eden. Devamını Oku

 • VEHL: (Vehel) Yanlış yapma. Yanlış anlama. * Unutma. Devamını Oku

 • MÜTEANNİT: Yanlış arayan. Başkalarının yanlışını bulmak için uğraşan. Devamını Oku

 • SEHV-İ TERTİB: Tertib yanlışı, dizme yanlışı. Devamını Oku

 • HATAİYYAT: Yanlışlıklar, yanlışlar. Devamını Oku

 • MUGALATA: (Galat. dan) Karşısındakini yanıltmak için söz söylemek. Doğruya benzer yanlış sözler. Safsata. Hatalı ve yanlış söz. Demagoji. * Man: Vehimlerden terekküb eden kıyastır. Devamını Oku

 • TASHİF: (C.: Tashifât) Yanılarak yanlış kelime yazma. Yazı yazarken kelimeyi yanlış yazma. * Hatâ yapma. * Tağyir etme, değiştirme. Devamını Oku

 • HATA SAVAB CETVELİ: Basılmış bir kitabın mürettib yanlışlarını göstermek için sonuna ilâve edilen cetvel. (Hatâ: Yanlış; savab: Doğru demektir.) Devamını Oku

 • NEF’: Fayda, yararlılık. * Fls: Faydacılık. Yani: Bir şeyin doğru olup olmadığını, o şeyin faidesine göre değerlendiren yanlış bir nazariyedir. Kudsi dinimiz olan İslâmiyette ise: Bir şeyin doğru veya yanlış; iyi ve kötü olması, Allahın emir ve nehyine tâbidir. Devamını Oku

 • SEHVİYAT: (Sehv. C.) Yanlışlar, yanlışlıklar, sehivler. Devamını Oku

 • SEHV-İ KALEM: Yanlış yazılış, kalem yanlışı. Devamını Oku

 • ALGI: (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir Devamını Oku

 • ÇEP Ü RAST: Sağ ve sol. Devamını Oku

 • ÇEP ŞÜDEN: f. Solak olmak. * Mc: Doğruluktan yüz çevirmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar