ÇENBER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÇENBER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÇENBER: f. Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi. * Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka. * Başa ve boyna bağlanan yemeni. * Esirlik, bağlılık, kölelik. * Geo: Bir düzlemde bulunan sabit noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği geometrik şekil.

ÇENBER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ENBER: Kadın tuzluğu adı verilen ufacık kara yemiş. Devamını Oku

 • ELİPS: Fr. Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. Devamını Oku

 • DAİRE: Resmi hükümet makamlarından her biri. * Yazıhane. * Büyük bir idare adamının makamı. * Ev veya apartman katı. * Bir manevi te’sirin hükmü geçtiği mahal. * Sınır içi. * Büro, büyük ev, konak. * Çember, düz yuvarlak şekil. * Mat: Merkezden aynı uzaklıktaki noktaların çevirdiği düzlük parçası. * Hezimet ve musibet. Beliye-i muhita. * Devamını Oku

 • SÜKNE: Kuş sürüsü. * Boyna takılan heykel ve halka. Boyna vurulan demir. Devamını Oku

 • SİLSİLE: Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan. * Soy, sop. * Sıradağ. * Seri. Dizi. * Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra. Devamını Oku

 • NALÇE: Küçük nal. * Yemeni, çizme gibi ayakkabılara vurulan hafif demir parçaları. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • ESİRÎ: Esirlik, kölelik, kulluk. Devamını Oku

 • BERDEGİ: f. Esirlik, esaret, kölelik. Devamını Oku

 • ÇÂKERÎ: f. Abd’e, köleye ait. * Kölelik. Kulluk, abdlik, esirlik, cariyelik. Devamını Oku

 • MEMLUKİYYET: Esirlik. Hizmetkârlık. Kulluk. Kölelik. Devamını Oku

 • RIKK: (C.: Erkâ) Kul, abd. * Kulluk, esirlik, kölelik, ubudiyet. * Yufka nesne. Devamını Oku

 • RIKK: (C.: Erkâ) Kul, abd. * Kulluk, esirlik, kölelik, ubudiyet. * Yufka nesne. Devamını Oku

 • FAKÎS: Çiftçilerin kullandığı âletlerden halka gibi bir demir. Devamını Oku

 • ESARET: Esirlik. Kölelik. Kullara kendini teslim etmiş olmak. Başka milletten olanlara boyun eğmek. Devamını Oku

 • NEŞR-İ SUHUF: Sahifelerin neşri. * Haşirde, insanların hesab görülmek için dirildiklerinde amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin amelinin belli oluşu.( $ kelimesiyle ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a’mâli bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mes’ele kendi kendine çok acib olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat, surenin işaret ettiği gibi, haşr-i baharîde başka noktaların nazîresi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar