CEMŞ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CEMŞ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CEMŞ: Saçı yolmak veya traş etmek. * Gizli ses. * Parmaklarının uçları ile çekmek. * Gazel söylemek. * Oynaşmak.

CEMŞ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CEM’İYYET-İ HATIR: Zihin ve fikrin dağınık olmayıp toplu bulunması. Hasr-ı fikir etmek. Devamını Oku

 • CEM’İYYET: (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey’et. * Bir yere cem’ olma. * Mânevi birlik teşkil eden cemaat. * Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müsteniden ve hükmî şahsiyyeti hâiz olarak kurdukları teşekkül. (T.H.L.) * Tas: Zihnin yalnız Cenab-ı Hak ile Devamını Oku

 • HECR-İ CEMİL: Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeğe kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlâk ile hüsn-i muhalefet etmek. (E.T.) Devamını Oku

 • ÜCEM: (Ecme. C.) Sık ağaçlık yerler. Devamını Oku

 • CEMİ’: Cümle, hep, bütün. * Gr: Çokluk bildiren kelime. Çoğul. Devamını Oku

 • CEM’Î: (Cem’. den) Cemiyete mahsus, cemiyetle alâkalı. Devamını Oku

 • CEM: Hükümdar, melik, şah. * Hz.Süleyman’ın (A.S.) nâmı. * İskender’in bir ismi. Devamını Oku

 • CEMİŞ: Saçı yolunmuş. * Ot bitmeyen yer. Devamını Oku

 • CEM’İYYAT: (Cemiyet. C.) Cemiyetler. Devamını Oku

 • CEMİLE: Hoşa gitmek için yapılan hareket. Devamını Oku

 • CEM-ÜL CEM: Gr: Bir defa cemi’olan kelimenin tekrar bir defa daha cemi olması. (Evliya; Evliyalar gibi.) * Tas: Vahdet-i vücuda dalmak. Bekabillah, Cenab-ı Hak’ta fâni olmak. Devamını Oku

 • CEMİL-İ ALE-L ITLAK: (Cemil-i alelıtlak) Her cihetle çok güzel ve mükemmel. Devamını Oku

 • CEMİAN: Bütün, hep. Devamını Oku

 • CEM’İYET-İ MUHAMMEDÎ: (Bak: İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti) Devamını Oku

 • BÂD-I CEM: Hz. Süleyman Peygamberin hükmettiği yel, rüzgar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar