CEMAZİYEL AHİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CEMAZİYEL AHİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CEMAZİYEL AHİR: Arabi ayların altıncısıdır. (Arabi aylar: Muharrem, Safer, Rabiyy-ül-evvel, Rabiyy-ül-âhir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Receb, şaban, Ramazan, şevval, Zilkade, Zilhicce'dir)

CEMAZİYEL AHİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HİCRÎ TARİH: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Mekkeden Medine’ye hicret ettiği günü başlangıç olarak alan tarih. Milâdi ve Rumi tarihler gibi oniki ay esasına dayanan hicri sene, Muharrem adı verilen ayla başlar, zilhicce ile sona erer. Oniki ayın adları şunlardır: Muharrem, safer, rebiül-evvel, rebiül-âhir, cemaziyel-evvel, cemaziyel-âhir, receb, şaban, ramazan, şevval, zilkade, zilhicce.Kamerî aylar yirmidokuzla otuz günleri Devamını Oku

 • CEMAZİYEL EVVEL: Arabi ayların beşincisidir. * Bir kişinin mazisi, geçmişi. Devamını Oku

 • EŞHÜR-ÜL HURUM: İslâmiyetten evvel Arab kabileleri arasında vuruşmanın ve muharebenin haram kılındığı Zilka’de, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları. Devamını Oku

 • EŞHÜR-ÜL HURUM: İslâmiyetten evvel Arab kabileleri arasında vuruşmanın ve muharebenin haram kılındığı Zilka’de, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları. Devamını Oku

 • C: Arabî ayların kısaltmalarında Cemaziyel Evvel ayının kısaltılmış hali. Devamını Oku

 • EŞHÜR-ÜL-HACC: Hac ayları mânâsına gelen bu kelime; İslâmiyetten evvel Kâbenin tavaf edildiği; Şevval ve Zilka’de ile Zilhicce ayından da alınan 10 günle cem’an 70 günlük zamana verilen addır. Devamını Oku

 • ŞÜHUR-U SELÂSE: Arabî üç aylar. Receb, Şaban ve Ramazan ayları. Devamını Oku

 • MUHARREM: Arabi ayların başı, birincisi. * Haram edilmiş olan. * Bu muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. * Haram kılınmış, tahrim olunmuş. (Bak: Eşhür-ü hurum) Devamını Oku

 • CÜMÂD-EL-ÛLÂ: Arabi ayların beşincisi. Cemazi-yel-evvel. Devamını Oku

 • RECEBAN: Receb ile Şaban ayları. Devamını Oku

 • SEFER: (Safer) Arabi ayların ikincisinin ismi. Devamını Oku

 • ŞEVVAL: Arabi aylardan onuncusu. Ramazandan so aya geldiği için ilk üç günü mübarek Ramazan bayramıdır. Devamını Oku

 • REBİ-ÜL AHİR: (Rebi-i Sâni) Kamerî ayların dördüncüsü. Devamını Oku

 • HALİFE-İ EVVEL: Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar. Tanzimattan evvel kalem teşkilâtı; halife, halife-i sâni, halife-i evvel olmak üzere üç derece idi. Ondan so a bir kısım dairelerde bunun yerine baş kâtib, bazılarında da mümeyyiz-i evvel denilmiştir. Devamını Oku

 • CERRE ÇIKMA: Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar