CELEB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CELEB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CELEB: Kesilecek hayvanları ve bilhassa koyun sürüsünü celbederek kasaplara satan tacir. * Tar: İstanbul sarayında ilk işe başlamış olan acemi.

CELEB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SEVAİM: (Sâime. C.) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar. * Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar. Devamını Oku

 • HIRKA-İ SAADET DAİRESİ: İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslâmî nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın fethinden (1517) so a İstanbul’a getirilmiştir. Devamını Oku

 • ASTÂNE-İ SAÂDET: Saadet eşiği. Sultan sarayı, İstanbul. Devamını Oku

 • HADAİK-I HÂSSA: Saray bahçeleri. Bunlar biri saray içinde, diğeri saray dışında olmak üzere iki kısımdı. Saray içindeki bahçe ve bostan işleriyle meşgul olanlara “Has Bahçe Bostancıları”; saray dışındakilere ise “Hassa Bostancıları” denilirdi. Saray dışı bahçe ve bostanların bazıları şunlardı: Kadıköy bağı, Davut Paşa bahçesi, Beşiktaş bahçesi, Dolmabahçe, Paşa bahçeşi, Florya, Fenerbahçe, Alibeyköyü, Hasköy bahçeleri ve Devamını Oku

 • HAR-BENDE: f. Seyis. Eşek ve katır gibi yük hayvanlarına bakan kimse. * Tar: Saray katırcıları. Devamını Oku

 • BÂB-I SAADET: Saadet kapısı. * Sultanın sarayı. * İstanbul şehri. Devamını Oku

 • MEVAŞİ: Davar, koyun, keçi, inek ve öküz gibi hayvanlar. Devamını Oku

 • MEVAŞİ: Davar, koyun, keçi, inek ve öküz gibi hayvanlar. Devamını Oku

 • ÇARPA: f. Eşek, deve, koyun v.s. gibi dört ayaklı hayvanlar. Devamını Oku

 • İBRAK: Av hayvanlarını ürkütüp korkutmak. * Koyun kurban etmek. * Şimşek çakmak. Devamını Oku

 • ZULUF: (Zılf. C.) Koyun, keçi, inek gibi hayvanların çatal tırnakları. Devamını Oku

 • BEYZ: (C.: Büyuz) Yumurta. * Kuşun yumurtlaması. * Hayvanların bilhassa atın ayaklarında çıkan yumurta iriliğindeki şişler. Devamını Oku

 • KARABİN: (Kurban. C.) Kurbanlar. Allah için kesilen koyun, sığır ve deve gibi hayvanlar. Devamını Oku

 • EN’AM: Deve, sığır, koyun gibi hayvanlar. * Kur’ân-ı Kerimin altıncı Suresinin adı ve bir kısım Kur’ân âyetlerinden ve Surelerinden müteşekkil dua kitabı. Devamını Oku

 • BUMBAR: f. Koyun ve benzeri gibi hayvanların kalın bağırsağı. * İçine kıyma, pirinç vs. doldurulmuş bağırsakla yapılan bir cins yemek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar