CEHL-İ MÜREKKEB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CEHL-İ MÜREKKEB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CEHL-İ MÜREKKEB: Bilmemekle beraber, bilmediğini de bilmemek.

CEHL-İ MÜREKKEB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CEHL-İ BASİT: Bilmediğini bilmek sûretiyle olan câhillik. Devamını Oku

 • LAFZ-I MÜREKKEB: Man: Mürekkeb lafız. Cüzlerden biri, mânâsının cüzlerinden birine delâlet eden lafız. Devamını Oku

 • KIYAS-I MÜREKKEB: Man: İkiden fazla mukaddemeden mürekkeb kıyas. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ CEHLİYYE: Man: Esası cehl üzere mebni olan bâtıl kaziyyedir. (L.R.) Devamını Oku

 • SADÂ-YI MÜREKKEB: Sesin bir çok defalar tekrarı. Devamını Oku

 • SEBK-İ MÜREKKEB: Edb: Hem kısa, hem uzun ifâde tarzı. Devamını Oku

 • SEBK-İ MÜREKKEB: Edb: Hem kısa, hem uzun ifâde tarzı. Devamını Oku

 • MÜREKKEBÂT: Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan. Devamını Oku

 • MÜREKKEB: (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış. * Yazı yazmaya mahsus boya terkibi. * Karışmış, muhtelit. * Bitecek yer, münbit. * Asıl, esas. Devamını Oku

 • EHL-İ CEHL: Bilgisizler, câhiller. Devamını Oku

 • AN-CEHLİN: Bilmezlikle, bilmeyerek. Devamını Oku

 • CEHLİSTAN: f. Cehâlet âlemi. Cahilliğin olduğu yer. Devamını Oku

 • CEHL: Câhillik, bilmemezlik, ilimden mahrum olmaklık, nâdanlık, tecrübesizlik, gençlik. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜREKKEB: Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) Devamını Oku

 • EBU CEHL: “Cehalet babası” demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu’cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar