ÇAR-YAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÇAR-YAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÇAR-YAR: Dört dost. (Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.A.) lerin nâmları.) Dört Halife, Hulefâ-i Erbaa veya Ashab-ı Güzin diye de ihtiramla anılırlar.

ÇAR-YAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HULEFÂ-İ SELÂSE: Üç halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman (R.Anhüm) Devamını Oku

 • CİHAR-I YAR-I GÜZİN: f. Dört halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.Anhüm) Devamını Oku

 • HULEFÂ: (Halife. C.) Halifeler. (Bak: Halife) Devamını Oku

 • HULEFÂ-İ ERBAA: (Hulefa-i Râşidîn) (Bak: Çâr-yâr) Devamını Oku

 • CAMİ-İ KUR’AN: Kur’an-ı Kerim’i toplayan mânâsında olup, Halife Hz. Osman (R.A.) kasdedilir. Devamını Oku

 • DOST: (C.: Dostân) f. Sevilen insan, muhib, yâr. * Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. * Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah. Devamını Oku

 • KIRMETA: Kitapla satırların veya yürürken adımların birbirine yakınlığı. Devamını Oku

 • ABDULLAH İBN-İ ABBAS (R.A): Ashab-ı Kiram’ın fakih ve müctehidlerindendir. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashâb-ı Kirâm arasında mümtaz bir mevki’e hâizdir. Sahih-i Buhari’de mezkûr olduğu üzere Resul-i Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında : “İlâhi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!” diye dua buyurmuştu. Bu âli duaya mazhariyetinden dolayı zamanın en bilgin şahsiyeti olmuştu. Resul-i Devamını Oku

 • OSMAN (R.A.): Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın en yakın sahabelerinden, Aşere-i Mübeşşere’den ve İslâmiyet için en çok fedakârlık gösterenlerdendir. Hz. Talha ve Zübeyr’den evvel imana geldi, iman edenlerin beşincisi oldu. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın üçüncü halifesi ve damadıdır. Hazret-i Osman (R.A.) çok zengindi. Bütün malını Peygamberimiz ve İslâmiyet için feda etti. Çok hayâ ve hilm Devamını Oku

 • EMİR-ÜL MÜ’MİNÎN: Müminlerin, İslâmların işlerinde emir ve tedbir eden reis. Halife. İslâm Devlet Reisi. Devamını Oku

 • AŞERE-İ MÜBEŞŞERE: Hz. Peygamber’in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah’ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah’ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde bin Cerrah, Hz. Said, Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr İbn-ül Devamını Oku

 • HAFİYYAT-I UMÛR: İşlerin saklı tarafları, gizli kısımları. Devamını Oku

 • HAFİYYAT-I UMÛR: İşlerin saklı tarafları, gizli kısımları. Devamını Oku

 • HALİFE-İ EVVEL: Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar. Tanzimattan evvel kalem teşkilâtı; halife, halife-i sâni, halife-i evvel olmak üzere üç derece idi. Ondan so a bir kısım dairelerde bunun yerine baş kâtib, bazılarında da mümeyyiz-i evvel denilmiştir. Devamını Oku

 • YEZİD BİN EBİ SÜFYAN: Ebu Süfyan’ın oğlu. Hz. Muaviye’nin büyük kardeşi idi. Ashab-ı kiramdan ve çok sâlih bir zât olup, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde müslüman oldu. Hazret-i Ebu Bekir-is Sıddık Radıyallâhü anh’ın Şam’a gönderdiği orduda bir birliğin kumandanı idi. Hz. Ömer zamanında Filistin valisi olmuştu. Taundan vefat eyledi. (R.A.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar