CANŞİKÂF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CANŞİKÂF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CANŞİKÂF: f. Can yaralayıcı, can yırtıcı.

CANŞİKÂF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂLÂT-I CÂRİHA: Yaralayıcı âletler. Devamını Oku

 • ZAHMKÂR: f. Yaralayıcı, yara açan. Devamını Oku

 • ZAHMRES: f. Yara açan, yaralayıcı. Devamını Oku

 • ESLİHA-İ CÂRİHA: Yaralayıcı, cerh edici silâhlar. (Kılıç, kama, hançer, bıçak… gibi silahlardır). Devamını Oku

 • ÂKIR(E): Kısır, verimsiz, kumlu toprak. * Çocuksuz kadın. * Oğlu veya kızı olmayan erkek. * Yaralayan, yaralayıcı. Devamını Oku

 • İSHAN: Aslında kalınlık demek olan sihan ve sehânetten kalınlaştırmak demektir. Siklet de sehanetin lâzımı olmak itibariyle: “Falan kimseyi, hastalığı veya yarası ağırlaştırdı, yerinden kımıldatmaz etti.” mânâsına “İshanehül maraz evilcerh” denilir. Harbde düşmanın esaslı kuvvetlerini iyiden iyiye vurarak, ordusunu derin ve geniş bir suretde yaralayıp, kımıldanamıyacak bir hâle koyacak derecede kat’iyyen mağlub etmeğe de ishan tâbir Devamını Oku

 • CEVARİH: El, ayak gibi vücud azaları.(Cevârih, cârihanın cem’idir ki, esasen cerhden me’huz olup te’sir mânası mülâhazasıyla kâsibe mânasına isim olmuştur. Cevarih, kevasib demektir. Bunun için el, ayak ve ağız gibi yaralayıcı âlet olan azaya cevarih denildiği gibi, av tutan yırtıcı hayvanlara ve kuşlara dahi kevasib ve cevarih denilir ki, burada murad budur. E.T.) Devamını Oku

 • CANŞİKÂR: f. Öldürücü. * Mc: Can avlayan veya öldüren. Sevgili, mahbub. Devamını Oku

 • VÂFİ VE KÂFİ: Bol bol yeter. Devamını Oku

 • KÜFÜV (KÜFV): şerik. Nazir, akran, denk, eş, benzer, misil. Hemtâ. (Bak: Kefâet) Devamını Oku

 • KİŞAF (KÜŞÂF): Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu. * Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi. Devamını Oku

 • CANİ: Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah’ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, iradesini, rahmetini ilân edip dururlarken inkârcılar bunları tesadüfün, maddenin, tabiatın ve sebeplerin eseri sayıyor ve mânasız, Devamını Oku

 • CAN: f. Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerinin vazifesi bu olaylar arasındaki ilişkinin değişmeyen tarafını bulmaktır. Bunun ötesinde ilmin söyleyeceği bir sözü yoktur. Buna Devamını Oku

 • CANİBEYN: İki taraf, iki cânib, iki yan. Devamını Oku

 • HİCAN: İyi, kerim kimse. * Güzel ve beyaz deve. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar