CALE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CALE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CALE: f. Nehrin bir kenarından diğer kenarına geçebilmek için ağaçtan, sazdan veya şişirilmiş tulumlardan yapılan sal.

CALE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DÜCALE: Katran. Devamını Oku

 • İCALE-İ ESB: Atı dolaştırma. Devamını Oku

 • İCALE: (Cevelan. dan) Dolaştırma, cevelan ettirme. Devamını Oku

 • ZENBİL: İçine öteberi konulup elde taşımaya mahsus, sazdan örülmüş ve üst tarafında yine sazdan kulpları olan, ağzı geniş kap. Devamını Oku

 • FÜRZA: Irmak kenarından başka yere su gitmesi için açılan gedik. Deniz kenarında gemilerin durmasına mahsus yer. Liman. Devamını Oku

 • DIL’: Karpuz veya kavun dilimi. * Tıb: Kaburga kemiği. * Geo: Dik kenar. Kenar. Devamını Oku

 • HAŞİYE: Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz. Devamını Oku

 • MATBUH: (C.: Matâbih) (Tabh. dan) Kaynatılmış veya haşlanmış (ilâç). * Pişirilmiş yemek. Devamını Oku

 • MATBUHAT: (Matbuh. C.) Kaynatılmış veya haşlanmış ilâçlar. * Pişirilmiş yemekler. Devamını Oku

 • İŞARET-İ ÂLİYE: Tar: Şeyh-ül islâm, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı. * Sadaret makamından çıkan emirler. Devamını Oku

 • NAYİN: f. Kamıştan yapılmış, sazdan yapılmış. Devamını Oku

 • HİPOTENÜS: Fr. Mat: Bir dik üçgende dik açının karşısında bulunan kenar. (Diğer kenarların her birerlerinden büyük, toplamlarından küçüktür.) Devamını Oku

 • SAHİL: Deniz, göl veya akarsu kenarı. Kıyı, yalı. Devamını Oku

 • ŞİR’A: (Şeria-Meşrea) Lügat mânası, bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol demektir. Bunda insanların, hayat-ı ebediye ve saadet-i hakikiyeye vusulü için Allah’ın vaz’ u teklif ettiği ahkâm-ı mahsusaya ve mezheb-i müstakime bil’istiare ıtlak edilmiştir ki, din demektir. Ya kapalı bir şeyi yarıp açmak ve beyan etmek mânasına şer’ Devamını Oku

 • MÜSENNAT: (C.: Müsenneyât) Su bentlerinin veya arkların kenarı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar