CAHD-I MUTLAK, CAHD-I MÜSTAĞRAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CAHD-I MUTLAK, CAHD-I MÜSTAĞRAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CAHD-I MUTLAK, CAHD-I MÜSTAĞRAK: Arab gramerinde menfî olan iki geniş zaman sigası. Muzari fiillerinin başına (Lem; $ ) ve (Len $) getirilerek olur.

CAHD-I MUTLAK, CAHD-I MÜSTAĞRAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CAHD: Bile bile inkâr etme. Devamını Oku

 • FEYYAZ-I MUTLAK: Mutlak ve sonsuz feyiz ve bolluk sahibi. Allah.(Kader herşeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyaz-ı Mutlak’tan aldığı feyze olan kabiliyeti, o kalıba göredir. M.N.) Devamını Oku

 • ÂMİR-İ MUTLAK: Kayıtsız şartsız herşeye hâkim olan. Devamını Oku

 • FAKR-I MUTLAK: Mutlak fakirlik. Mü’min bir kulun Cenâb-ı Hakka karşı mutlak muhtaç halde olduğunu bilişi. Nihayetsiz muhtaç olduğu Allaha (C.C.) ve emirlerine tam teslimiyyetle sığınması hâleti. Devamını Oku

 • SEMİ-İ MUTLAK: Her şeyi şeksiz, şüphesiz, mutlak surette işiten Allah (C.C.). Devamını Oku

 • HURUF-U NÂSİBE: Gr: Muzari (geniş zaman) fiilinin başına getirildiğinde o fiili nasbeden harfler. (En), (Len), (İzen), (Key) harfleri gibi. Devamını Oku

 • HAKÎM-İ MUTLAK: Tam hikmet sahibi olan. Cenab-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • HAKÎM-İ MUTLAK: Tam hikmet sahibi olan. Cenab-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • MÂ-İ MUTLAK: Yaratıldığı vasıf üzere duran su. (Yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, pınar, kuyu sularıdır). Devamını Oku

 • MAZİ: Geçmiş zaman. Geçen, geçmiş olan. * Gr: Bir işin geçen zamanda yapıldığını bildiren fiil. Fiil-i mâzi. Mazi sigası.(O Kadir-i Mutlak, bütün istikbaldeki acaib-i imkânata muktedirdir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi; maziyi icad eten O Zât-ı Kadir, istikbali dahi icad eder. Dünyayı yapan o Sani-i Hakim âhireti de yapar… M.) Devamını Oku

 • MAZİ: Geçmiş zaman. Geçen, geçmiş olan. * Gr: Bir işin geçen zamanda yapıldığını bildiren fiil. Fiil-i mâzi. Mazi sigası.(O Kadir-i Mutlak, bütün istikbaldeki acaib-i imkânata muktedirdir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi; maziyi icad eten O Zât-ı Kadir, istikbali dahi icad eder. Dünyayı yapan o Sani-i Hakim âhireti de yapar… M.) Devamını Oku

 • CENANÎ: Kalbe âit ve müteallik olan. Kalben duyulan. (Arabça müfred, birinci şahıs sigası ile “kalbim” mânasınadır.) Devamını Oku

 • GADR-I MUTLAK: Mutlak gadr, zulüm. Devamını Oku

 • LÂM-I TA’RİF VEYA LÂM-I İSTİĞRAK: Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden Devamını Oku

 • GALİB-İ MUTLAK: Tam olarak galip. Kayıtsız şartsız hâkimiyet sahibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar