CABET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

CABET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

CABET: Cevap vermek.

CABET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HİCABET: Kapıcılık. Perdecilik. * Teşrifatçılık, mabeyncilerin mesleği. Saray memurluğu. * Ortaçağ islâm devletlerinde vezirlik. * Kâbe perdeciliği. Devamını Oku

 • REDDİYE: Bir mes’ele hakkında zıt karşılık. Cevap. Beğenilmeyen bir şeye cevap vermek. Devamını Oku

 • HIVAR: Cevap vermek. Devamını Oku

 • TEN’İM: Nimetlendirmek. Bolluk içinde olmak. Rahat ve refah kılmak. * “Neam” diye cevap vermek. Devamını Oku

 • FENN-İ MÜNAZARA: İleri sürülen delilleri ve fikirleri tetkik ederek fikirlerin münasebet ve adem-i münasebetini göstererek cevap vermek san’atı. Devamını Oku

 • TELA’SÜM: Dil dolaşma, şaşırma. * Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme. * Saçmasapan cevap verme. Devamını Oku

 • MÜCAVEBE(T): (Cevab. dan) Birbirine cevap verme, cevaplaşma, mektuplaşma. Karşılıklı cevap verme. Devamını Oku

 • TELBİYE: Lebbeyk (Yâni: Emredersiniz, ben emrinize hazırım) demek. İcabet etmek. (Bak: Lebbeyk) Devamını Oku

 • LAHİYANE TA’ZİB: f. Oyun olsun diye zahmet vermek. Oynarcasına azab vermek. Devamını Oku

 • İARE: Emaneten vermek. Bir malın kullanılmasından karşılık istemiyerek meccanen başkasına vermek. Devamını Oku

 • İZN: (İzin) Yasağı kaldırmak. Bir şeye ruhsat vermek. Yol vermek. Hizmetten çıkarmak. Devamını Oku

 • FİDA: Dağıtmak. * Atâ etmek. Hediye veya bahşiş olarak vermek. * Bedel vermek. Devamını Oku

 • TEMSİK: Cenk etmek, dövüşmek, vuruşmak. * Bir kimseye deri vermek. * Deriye renk vermek. Devamını Oku

 • IHTİLAL: (İhtilal) Halel vermek, zarar vermek. * Muhtaç olmak. Devamını Oku

 • BELBELE: (C.: Belâbil) Vesvese vermek, gamkin etmek, kuruntu vermek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar