BUS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BUS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BUS: f. "Öpen" mânasına gelerek birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Damen-bus $ : Etek öpen.

BUS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GEŞTE: f. “Gezmiş, dolaşmış, dönmüş” anlamlarına gelerek birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Ber-geşte $ : Altüst olmuş. Ser-geşte $ : Başı dönmüş. Devamını Oku

 • ZAR: f. Kelimenin sonuna gelerek birleşik kelimeler olur. İsimlere eklenerek yer adı bildirilir. Meselâ: Lâle-zar $ : Lâle bahçesi. Devamını Oku

 • SAN: f. “Benzer, andırır” mânâlarına gelerek birleşik kelimeler yapılır. Devamını Oku

 • VA: f. “Arkada, geri” mânâlarına gelerek birleşik kelimeler yapar. Devamını Oku

 • DAMEN-BUS: f. Etek öpen. Devamını Oku

 • DAMEN-GİR: f. Eteğe yapışan, etek tutan. * Dâvacı, hasım, şikâyetçi. Devamını Oku

 • RESAN: f. (Residen mastarından) “Yetişenler, ulaşanlar, getirenler” mânalarına gelerek birleşik kelimeler yapılır. Devamını Oku

 • PERVAZ: f. Kanat açmak, uçmak. Uçan, uçucu. * Nur. * Karargâh. * Saçmak. * Hücre. * Saçak. * Ayna. Dolap. * İnce, uzun tahta. * Uçan, uçucu gibi mânâlara gelerek birleşik kelimeler yapılır. Devamını Oku

 • ŞÜKÜFTE: f. “Açılmış” mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nev-şüküfte $ : Yeni açılmış. Devamını Oku

 • BÂF: f. Dokuyan, dokuyucu mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Devamını Oku

 • VER: f. “Sahib, mâlik; anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dâniş-ver $ : Âlim. Suhan-ver $ : Edip, şâir. Devamını Oku

 • GÜSAR: f. Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar $ : Dert ortağı, arkadaş. Devamını Oku

 • SAR: f. Yer, mekân bildiren, birleşik kelimeler yapılan bir ek’tir. Bir şeyin kesretle bulunduğunu gösterir. Meselâ: Kühsar $ : Çok dağlık yer. Devamını Oku

 • YAB: f. “Yaften: Bulmak” mastarından emir kökü olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şifayab $ : Şifa bulan, iyileşen. Devamını Oku

 • PARE: f. Cüz, parça. Kesinti. * Para. Kuruşun kırkta biri. * Kur’an-ı Kerim’in otuz kısmından bir kısmı, bir cüz’ü. * Sayı, bölük. * “Parça” mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Meh-pâre $ : Ay parçası. * Güzel. Yek-pâre $ : Tek parça, bir parça. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar