BÜRU’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BÜRU’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BÜRU': Fazilet, ilim ve iyilikte benzerlerine olan üstünlük. * (Hasta) iyiliğe yüz tutma.

BÜRU’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EFDALİYET: Faziletçe üstünlük. Fazileti, iyiliği ziyâde olmak. Devamını Oku

 • TEŞMİS: (Şems. den) Güneşe tutma, güneşe serme. * Güneşe tutup hasta etme. Devamını Oku

 • ECİLLE: (Celil. C.) Fazilet, ilim ve rütbe itibariyle daha yüksek olanlar. Büyükler. Devamını Oku

 • MÜTEMÂRIZ: Kendini hasta gösteren, yalandan hasta olan. Devamını Oku

 • BİMAR: (C.: Bimârân) f. Mariz, hasta, alil. Devamını Oku

 • MİNNETDAR: f. Bir iyiliğe karşı minnet duyan. Yük altında kalır gibi birisinin iyiliğine karşı mahcubiyet. Devamını Oku

 • MUZTARİB: (Muzdarib) (Darb. dan) Sıkıntılı. Iztırab çeken. Hasta. Bir tarafı sızlayan. Ağrıyan. Ağlayan. Devamını Oku

 • BİMARE: f. Hasta, alil. * Muharebeler veya akınlar esnasında ele geçirilen kadın esirlerin ayrıldıkları sınıflardan birinin adı. Devamını Oku

 • KİBİR: (Kibr) Kendisini büyük gösteriş. Büyüklük. Kendisini, başkalarından üstün olmadığı hâlde üstün görme ve tutma hastalığı. * Şeref ve şan. * Bir şeyin muazzamı. Büyük. Devamını Oku

 • BİDAA: (Bidâat) Sermaye, ana para. * Tahsil olunmuş ilim. Devamını Oku

 • TENASÜB: Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma. * Nisbet, kıyas. * İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü. * Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek. Devamını Oku

 • BİYOFİZİK: Canlıların bünyelerindeki hâdiselerin fizikî cephesini inceleyen ilim kolu. Devamını Oku

 • CÂBİR-ÜL-ENSARÎ: Câbir Bin Abdullah El-Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem’den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere’nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hicri 73 tarihinde 94 yaşında Medine-i Münevvere’de vefât etmiştir. Akabe biatinde bulunan 70 Ensar’dan Devamını Oku

 • İMRAZ: İllet sahibi olmak. Hasta etmek. Bir kimseyi hasta bulmak. Devamını Oku

 • ALÎL: Hasta. İlletli.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi; ittiba-ı Kur’andır. M.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar