BÜRSÜN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BÜRSÜN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BÜRSÜN: (C.: Berâsin) İnsan eli. * Vahşi hayvanların pençesi. * Develere vurulan bir nevi damga.

BÜRSÜN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DÂG: f. Yanık yarası. * İnsan veya hayvan vücuduna kızgın demirle vurulan damga. Devamını Oku

 • ZÎN: f. Binek hayvanlarına vurulan eyer. Devamını Oku

 • CİNAB: Hayvanlara vurulan damga ve nişan. Devamını Oku

 • VESME: Hayvana vurulan kızgın damga. Devamını Oku

 • DAMGA: Bir şeyin üzerine işaret veya alâmet koymak. * İşaret vurulan âlet. Mühür. Devamını Oku

 • TATURE: f. Hayvanların ayağına vurulan köstek, bukağı. Devamını Oku

 • FİRS: Bir nevi ot. Devamını Oku

 • BİLİNÇALTI: t. Psk: Şuur altı. Geçmişte yaşadığımız ve etkisi altında kaldığımız hâdiselerden şimdi hatırlayamadıklarımız, şu anda da varlığımızda meydana gelen hadiselerden bilgisine sahip olmadıklarımızın hepsi. İnsan şuurlu hareket ettiği gibi şuuraltı etkilerle de hareket eder. İnsan şuuraltının etkisiyle hareket ettiği zaman bu hareketini şuuruyla izah ederken bahane sebepler bulur. Ama bu sebepler hareketin mahiyetini izahtan Devamını Oku

 • KÜRSİ: Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer. * Taht, serir. Erike. Koltuk. * Kaide. * Merkez. * Vazife. * Saltanat, kudret ve mülk. * Başkent, hükümet merkezi. * Mânevi makam. * Arş’ın altına bir semâ tabakası. (Bak: Arş) Devamını Oku

 • MÜHR: Mühür. İmza yerine basılan yazılı damga. Damga. Sikke. * Tay. Devamını Oku

 • SEVAİM: (Sâime. C.) Otlak hayvanları. Çayıra başı boş salınan hayvanlar. * Zekâtı icab eden koyun, keçi, sığır, deve gibi çift tırnaklı hayvanlar. Devamını Oku

 • BİNÎ: f. Burun. (İnsan ve deniz için kullanılır.) * Dağ tepesi. * Zirve, uç nokta. * Yayın ele alınan kısmının ucu. * Görürlük, görmeklik. Devamını Oku

 • SİRET: Bir kimsenin içi, hâli, hareketi, ahlâkı. * İnsanın tutmuş olduğu mânevi yol. Devamını Oku

 • CEHÛL: Pek çok câhil. (İnsan hayvanların aksine olarak hayata lâzım her şeye karşı câhildir. Her şeyi öğrenmeğe mecburdur. Hadsiz eşyaya muhtaç olduğu için sigayı mübalâğâ ile cehûldur. M.) Devamını Oku

 • NUR-İ MÜBİN: Mübin olan nur. Aşikâr ve açıklayıcı olan ve hak ile batılı ayıran nur. Bilhassa iman ve Kur’an ilminin mânevi nuru. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar