BÜNYAD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BÜNYAD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BÜNYAD: f. Temel, esas. Yapı, binâ.

BÜNYAD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÎ-BÜNYAD: f. Esassız, temelsiz. Devamını Oku

 • TEŞKİLÂT-I ESASİYE: Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır. Devamını Oku

 • DÜNYADÂR: f. Dünya işleriyle uğraşan, mal ve mülk sahibi olan. Dünya hayatına fazla meyilli olan. Devamını Oku

 • KAVAİD-İ ESASİYE: Esası teşkil eden temel kaideler. Devamını Oku

 • BÜNLAD: f. Destek, payanda, duvar, set. * Temel. Esas, bina. Devamını Oku

 • BÜNDAD: f. Temel. Binanın esası. * Destek, payanda. Duvar, set. Devamını Oku

 • MEBNA: Temel. Yapı yeri. * Üss-ül esas. Asıl ve esas. Devamını Oku

 • TABAYİ’-İ ESASİYE: Temel ve esas olan tabiatlar, karakterler, yaradılışlar. * Toprak, su, hava gibi veya oksijen, hidrojen karbon, azot gibi unsurların hususiyetleri. Devamını Oku

 • KANUN-U ESASÎ: Temel kanun. Temel ve esasa ait kanun. Bir bünyenin aslını ve mahiyetini teşkil eden kanun. (Bak: Teşkilât-ı esasiye) Devamını Oku

 • ÜSS-ÜL ESAS: Hakiki sağlam temel. Devamını Oku

 • PİŞNİHAD: f. Usûl, kanun. * Temel, esas. Devamını Oku

 • BENEVRE: f. Temel, esas, asıl. Devamını Oku

 • ESAS: Temel. Kök. Rükün. şart. Hakikat ve mahiyetler. Devamını Oku

 • TARH-I ESAS: Temel atmak. Devamını Oku

 • HİM: Deveye ârız olan susuzluk hastalığı. * Kürtçede: Temel, esas. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar