BUHHA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BUHHA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BUHHA: Boğaz kısılmak.

BUHHA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEVT-İ ESVED: Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm. Devamını Oku

 • İNTİSAR: Saçılmak. Dağılmak. * Püskürmek. * Toz kabarması. Kabarmak. * Buruna su çekmek. * Aksırıp tıksırmak. Devamını Oku

 • TEVRİS: Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak. * Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek. (L.R.) Devamını Oku

 • İHATA: Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak. * Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak. Devamını Oku

 • İFTİRAK: Perişan olmak. * Ayrılmak, dağılmak. Hicran. Devamını Oku

 • TEŞE’UB: Budaklanmak. * Perâkende olmak, dağılmak, saçılmak. Devamını Oku

 • TERTİB: (C.: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak. * Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak. * Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak. * Mertebelere göre davranmak. * Hile ile aldatma. Devamını Oku

 • TAKAVVUZ: Ayrılmak. Dağılmak. * Yıkılmak. Devamını Oku

 • TEKEŞŞÜF: Açılmak, görünmek, sıyrılmak, meydana çıkmak. * Rüsvay olmak. Sırları açığa çıkmak. Devamını Oku

 • TAKADDÜS: Mübarek kılmak. Kudsî kılmak. * Çok temiz olma. * Mukaddes olma. Devamını Oku

 • İMTİYAZ: Diğerlerinden ayrılmak. Farklı olmak, benzerlerinden ayrılmak. * Resmi veya hususi izin. * Masraflı veya mes’uliyetli bir işin başkaları yapmamak üzere bir şahıs veya şirket yahut da bir hey’ete tahsis edilmesi. Devamını Oku

 • TEZERRUK: Ayrılmak, dağılmak. Devamını Oku

 • HAŞR U NEŞR: Toplanıp dağılmak, yayılmak. Devamını Oku

 • İSTİGRAK: Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: “El” harf-i ta’rifinin, isimleri umumi hale koyması. * Edb: Fazla mübalâğa. (Bak: Lâm-ı istiğrak) Devamını Oku

 • İSTİGRAK: Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: “El” harf-i ta’rifinin, isimleri umumi hale koyması. * Edb: Fazla mübalâğa. (Bak: Lâm-ı istiğrak) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar