BİNNETİCE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BİNNETİCE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BİNNETİCE: Neticede, netice olarak.

BİNNETİCE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİNHAC-ÜS SÜNNET: Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu. Devamını Oku

 • SÜNNET-İ SENİYYE: Hz. Peygamber’in (A.S.M.) sözlerine, emirlerine ve harekâtına dâir en yüksek ve kıymetli hâller, tavırlar, hareket düsturları.(…İşte O Zâtın şefaatı altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi: Sünnet-i seniyyeye ittiba’dır. L.) Devamını Oku

 • MUKÎM-ÜS SÜNNET: Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Tevrat ve Zebur’daki ismi, sünnet ikame eden. Devamını Oku

 • İTTİBA’: Tabi’ olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi: İttiba-ı Kur’andır! M.)(Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor! L.)(Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Devamını Oku

 • CÜNNET: Örtü, kadın başörtüsü. * Yağan. * Kalkan. Devamını Oku

 • CİNNET: Delilik. Devamını Oku

 • UÇBEYİ: Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar bu şekilde müstakil bir devlet olarak meydana gelmişlerdir. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • AZV-İ CİNNET: Delilik isnadı. Devamını Oku

 • ARZ-I MİNNET: Minnet gösterme. Devamını Oku

 • MİNNETŞİNÂSÎ: f. İyilik tanıyıcılık, minnet bilirlik. Devamını Oku

 • TAHMİL-İ MİNNET: Birini minnet altında bırakma. Devamını Oku

 • MİKAT SÜNNETİ: Hacca niyet edenin ihrama girmesi. Devamını Oku

 • MİNNET: İyiliğe karşı duyulan şükür hissi. * Birisine iyilik etmek. * Yapılan iyilikleri sayarak başa kakmak. Devamını Oku

 • SÜNNET-İ MÜEKKEDE: Peygamberin (A.S.M.) devam edip pek az terk buyurmuş olduğu sünnettir. Devamını Oku

 • SÜNNET-İ GAYR-I MÜEKKEDE: Peygamber’in (A.S.M.) ibadet maksadıyla ara-sıra yapmış olduğu ameldir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar