BİNÂEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BİNÂEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BİNÂEN: ...den dolayı, bu sebepten. Mebni ve müstenid olarak. Dayanarak.

BİNÂEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • Lİ-SEBEBİN: Bir sebebe mebni olarak. Bir sebepten dolayı. Devamını Oku

 • LİHİKMETİN: Bir hikmete mebni olarak. Bir hikmetten dolayı. Devamını Oku

 • VECH-İ MÂ: Bir sebepten dolayı. Devamını Oku

 • ISKARTA: Herhangi bir sebepten dolayı değerini kaybetmiş mal. Devamını Oku

 • MÜTERENNİH: Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sallana sallana yürüyen. Devamını Oku

 • TERENNÜH: (C.: Terennühât) Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sendeliyerek yürüme. Devamını Oku

 • İBTİNAEN: İbtinâ ederek, mübteni olarak, dayanarak. Devamını Oku

 • BÂBİL: Asurlular devrinde Irak’ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat’ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda “Çeh-i Bâbil” olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen “Bâbil Kulesi”nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir. Devamını Oku

 • BİNÂENALEYH: Bunun üzerine, ondan dolayı. Devamını Oku

 • BİNÂENALEYH: Bunun üzerine, ondan dolayı. Devamını Oku

 • BİNABERİN: f. Bunun üzerine, bu sebebe binâen, bundan dolayı. Devamını Oku

 • BİNÂENALÂHAZA: Bundan dolayı. Buna binaen. Devamını Oku

 • RUHSAT: (C.: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade. * Genişlik. * Kolaylık. * Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru’ kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku’ bulan ikraha mebni, birisinin malını itlaf etmek de bu kabildendir ki, bu halde bu itlaf hakkında bir ruhsat-ı şer’iyye bulunmuş olur. Devamını Oku

 • HASB-EL BEŞERİYYE: İnsanlık hali olarak, insanlık dolayısıyla. Devamını Oku

 • EBED-ÜL ÂBİDÎN: Ebediyyen, sonsuz olarak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar