BİLÂD-I ÂMİRE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BİLÂD-I ÂMİRE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BİLÂD-I ÂMİRE: İmar edilmiş, yapılmış beldeler. * Devlet idaresindeki yerler.

BİLÂD-I ÂMİRE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ARÂZİ-İ MEVKUFE: Vakfedilmiş yerler. Bir hayır işine devamlı surette tahsis edilmiş yerler. Devamını Oku

 • BİLÂD: (Belde. C.) Beldeler. Diyarlar. Memleketler. Şehirler. Devamını Oku

 • MÜSTEMLEKE: Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket. Hicret etmişlerle iskân edilmiş yerler. Sömürge. Devamını Oku

 • EKASİ-İ BİLÂD: Uzak beldeler, en uzak şehirler. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ EMİRİYYE: Huk: Beytülmâle mahsus olup devlet tarafından şahıslara dağıtılan yerler. (Tarla, çayır, koru ve emsali gibi.) Devamını Oku

 • BÜLDAN: (Belde ve Beled. C.) Beldeler, şehirler, iller, memleketler. Devamını Oku

 • RİCAL-İ DEVLET: Devlet adamları, devletin ileri gelenleri. Devlet ricali. Devamını Oku

 • ABADÎ: Bayındırlık, mâmurluk, şenlik. * İmar edilmiş olan. * Hindistan’ın Devlet-âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı. Devamını Oku

 • MENABİ’: (Menba’. C.) Kaynaklar. Pınarlar. Nebeân eden yerler. * Her şeyin zâhir olduğu yerler. * Servetlerin çıktığı yerler. Devamını Oku

 • DEVLETÇİLİK: Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma âid olan işleri ve bu işler için lâzım gelen teşkilât, müessese ve sâirelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idâre sistemi. * Halkın hususi teşebbüslerini veya büyük müesseselerini devlete devretmek fikri. (Bunun ifratı fertlere ve millete zulümdür ve dinsizlik rejimi olan Devamını Oku

 • MENAHİL: (Menhel. C.) Durak yerleri. Durulacak sulak yerler. * Hayvan sulanan yerler. Devamını Oku

 • BÜROKRASİ: Fr. Hükûmet dairelerinde aşırı kırtasiyecilik, muamele çokluğu. İşlerin yürütülmesinde şekilciliğin ve idarî işlemlerin ağır basması hâli. Devlet görevlilerinden meydana gelen zümre veya sınıf. Memurlar sınıfı. Bürokrasi, her çeşit rejimde tahakküm vasıtası olmaktadır. Oysa İslâmiyet’te devlet makamları tahakküm değil, hizmet makamıdır. Devlet görevlileri müslüman halkın hizmetindedir, kendileri saygı beklemez, saygılı davranır. Kimseye tahakküm edemez. Çünkü Devamını Oku

 • MAKATİL: (Maktel. C.) Katlin yapıldığı yerler, öldürme fiilinin geçtiği yerler, makteller. Devamını Oku

 • MATBAA-İ ÂMİRE: Devlet matbaası. Devamını Oku

 • MAHAFİL: (Mahfil. C.) Mahfiller. * Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler. * Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar