BİL-İLTİZAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BİL-İLTİZAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BİL-İLTİZAM: Bile bile. Bir şeyi doğru ve lüzumlu görüp taraftar olmakla.

BİL-İLTİZAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KASDÎ: İstiyerek, kastederek, niyetle ve bile bile yapılan. Devamını Oku

 • TAAMMÜDEN: Evvelden hazırlanarak. Kastederek. Bile bile. Devamını Oku

 • NİZAMÂT-I LÂZİME: Lüzumlu, gerekli nizamlar. Devamını Oku

 • MAHSUSEN: Ayrıca, bile bile, mahsus olarak. Devamını Oku

 • AMDEN: Kasten, bile bile. İsteyerek. Devamını Oku

 • KASD: Bir işi bile bile yapmak. * İsteyerek. Niyet ederek. * Niyet. Tasavvur. * İstikamet. Yolu doğru olmak. Devamını Oku

 • KATL-İ AMD: Huk: Kasden ve bile bile öldürme. Devamını Oku

 • KASDEN: Bile bile, isteyerek. Devamını Oku

 • CAHD: Bile bile inkâr etme. Devamını Oku

 • HAVAİC-İ ASLİYE: Fık: Mesken ile, eve lüzumlu eşyadan ve kışlık, yazlık elbise ile lüzumlu silâhtan, âletten, kitaptan ve binek (hayvan) ile hizmetçi ve bir aylık – sahih görülen diğer bir kavle göre; bir senelik – nafakaya mahsus erzaktan ibârettir. Devamını Oku

 • RESMEN: Devlet namına, resmî olarak, devlet tarafından. * Kat’i olarak anlaşıldığına göre. * İsteye isteye. Bile bile. * Görünüşte, âdet yerini bulsun diye. Nezaket icabı olarak. Devamını Oku

 • MELZUM: Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış. Devamını Oku

 • TEKRİR: Tekrar etme, bir daha yapma, söyleme, tekrarlama. * Edb: Sözün tesirini kuvvetlendirmek için bir sözü bile bile tekrar etme san’atı. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir. Râ harfine âid olan bir sıfattır. Buna mükerrir harfi de denir. Devamını Oku

 • EVCEB-İ VECÂİB: Lüzumluların en lüzumlusu, en çok lüzumlu olan şey. Devamını Oku

 • MEARİB: İhtiyaçlar, hâcetler, lüzumlu ve istenen şeyler. İstekler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar