BİH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BİH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BİH: O, onu, ona, ondan, onunla mânâlarına gelir.

BİH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÖRF: İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeydir. Bu kelime; ihsan, ma’ruf, cud, sehâ, bezl ve atâ olunan, atiyye, tanımak, bilmek, biliş, ikrar eylemek, arka arkaya tetebbu ve tevâli etmek, Allah (C.C.) tarafından ulülemre ve Sultana tevdi’ olunan hüküm, müstahsen, yani Hazret-i Peygamberin (A.S.M.) iyi gördüğü şeyler, gibi mânalara gelir. Devamını Oku

 • ŞAKULÎ: Şâkule bağlı, onunla alâkalı, onunla nisbeti olan şey. Geo: Düşey. Devamını Oku

 • BİHİM: O, onları, onlara, onlardan, onlarla mânâlarına gelir ve zamirdir. Devamını Oku

 • BİHİMA: O ikisi, o ikisine, o ikisinden, o ikisiyle mânâlarına gelir ve zamirdir. Devamını Oku

 • MAAHU: Onunla beraber. Onunla. Devamını Oku

 • İND: Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Bazan kalb ve ma’kul irade olunur. Yani, bazan huzur-u kalbîye delâlet Devamını Oku

 • MA-BİHİ-L-İFTİHAR: Kendi ile ve onunla iftihar edilecek şey. Devamını Oku

 • MIZRAB (MIZRÂB): (C.: Medârib) Saz zahmesi. (Onunla saz çalarlar). Devamını Oku

 • DİMAĞ: Beyin. Kafanın içi. (Bak: Kalb)(Dimağda merâtib var birbiriyle mültebis ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur so a tasavvur gelir.So a gelir taakkul, so a tasdik ediyor so a iz’an oluyor, so a gelir iltizam so a itikad gelir.İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Herbirinden çıkar bir hâlet; salâbet itikaddan.Taassub iltizamdan, imtisal iz’andan, tasdikten iltizam, taakkulde bitaraf, bibehre Devamını Oku

 • ANGÂH: (Angeh) f. O vakit. Ondan so a. Devamını Oku

 • EDEB: Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlâk. Usluluk. Hayâ. * Ist: Sünnet-i Resul’e (A.S.M.) uygun hareket etmek. * Utanılacak şeylerden insanı koruyan meleke; kuvve-i râsiha-i nefsiye. * Edebiyat ve ondan bahseden ilim.(Kur’anın edebi ise: Öyle bir hüznü verir ki, âşıkane hüzündür. Yetimâne değildir. Firak-ul ahbabdan gelir. Fakd-ül ahbabdan gelmez. Lemeat) Devamını Oku

 • BİNÂENALEYH: Bunun üzerine, ondan dolayı. Devamını Oku

 • BİNÂENALEYH: Bunun üzerine, ondan dolayı. Devamını Oku

 • VÂRİDÂT: (Vâride. C.) Kâr, gelir. * Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar. * Hatıra gelen, içe doğan. Devamını Oku

 • MALİYE: Devletin gelir ve masraflarının idaresi. * Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar